Aktuelnosti

Održana obuka iz oblasti tužilački vođenih istraga

Održana obuka iz oblasti tužilački vođenih istraga

Objavljeno: Juni 13, 2016

Od 9. do 10. juna 2016. godine, u Banja Luci je realizovana dvodnevna obuka tužilaca iz svih tužilaštava u BiH, uključujući i partnerska tužilaštava USAID-ovog Projekta pravosuđa: Federalno tužilaštvo FBiH, Kantonalno tu...

pročitaj više
Radionica za glasnogovornike u tužilaštvima u BiH

Radionica za glasnogovornike u tužilaštvima u BiH

Objavljeno: Juni 07, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Projektom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” organizovali su radio...

pročitaj više
Obuka za tužioce koji rade na predmetima privrednog, organizovanog kriminala i korupcije u KT KS

Obuka za tužioce koji rade na predmetima privrednog, organizovanog kriminala i korupcije u KT KS

Objavljeno: Maj 30, 2016

Tokom druge projektne godine, USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini intenzivno sarađuje sa šest tužilaštava među kojima je i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo. Upravo ovo tužilaštvo je u proteklom periodu...

pročitaj više
Radionica za glasnogovornike u tužilaštvima i policijskim agencijama u BiH

Radionica za glasnogovornike u tužilaštvima i policijskim agencijama u BiH

Objavljeno: Maj 06, 2016

Projekat pravosuđa u BiH je 4. i 5. maja u Tesliću, u saradnji s Projektom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”, sudjelovao u organi...

pročitaj više
Potpisan protokol o saradnji sa USSS BiH

Potpisan protokol o saradnji sa USSS BiH

Objavljeno: April 29, 2016

U aprilu 2016. godine, potpisan je Protokol o saradnji između USAID-ovog projekta pravosuđa i Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH (USSS). Protokol je usmjeren na jačanje etičkih stan...

pročitaj više
Interaktivne obuke za sudije i tužioce na temu procesuiranja predmeta  finansijskog kriminala

Interaktivne obuke za sudije i tužioce na temu procesuiranja predmeta finansijskog kriminala

Objavljeno: April 22, 2016

Tokom prve dvije sedmice aprila 2016. godine, USAID-ov Projekat pravosuđa, u koordinaciji i saradnji sa VSTV/ švicarskim Projektom „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ i Centrima za edukaciju sud...

pročitaj više
Sastanak Udruženja portparola tužilaštava u BiH

Sastanak Udruženja portparola tužilaštava u BiH

Objavljeno: April 08, 2016

U prostorijama USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH je 8.4.2016. održan sastanak nedavno osnovanog Udruženja portparola tužilaštava u BiH, čije osnivanje je podržao USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH. Na sastanku su članov...

pročitaj više
Prezentovana Dijangostička analiza sistema izvršenja pravosnažnih potraživanja

Prezentovana Dijangostička analiza sistema izvršenja pravosnažnih potraživanja

Objavljeno: Mart 30, 2016

USAID- ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini je danas, 30.3.2016. godine u Sarajevu predstavio Dijagnostičku procjenu sistema izvršenja pravosnažnih potraživanja u Bosni i Hercegovini. U njenoj izradi učestvovao je...

pročitaj više
Podrška procesu izrade budžeta kantonalnih tužilaštava

Podrška procesu izrade budžeta kantonalnih tužilaštava

Objavljeno: Februar 05, 2016

U okviru planiranih aktivnosti, Projekat pravosuđa pokrenuo je praksu održavanja konsultativnih sastanaka između predstavnika kantonalnih ministarstava pravde i finansija sa jedne strane i predstavnika kantonalnih tužila...

pročitaj više