Aktuelnosti

Povećanje transparentnosti tužilačkih institucija

Povećanje transparentnosti tužilačkih institucija

Objavljeno: Oktobar 03, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH danas realizuje radionicu za glasnogovornike i službenike za odnose s javnošću u tužilaštvima BiH na temu Zakona o slobodi pristupa informacijama i povećanju transparentnosti tužilačkih...

pročitaj više
9. Godišnja konferencija tužilaca iz BiH

9. Godišnja konferencija tužilaca iz BiH

Objavljeno: Oktobar 03, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH podržao je 9. godišnje okupljanje svih bh. tužilaca, koje se održalo u Neumu u periodu od 28 – 30. septembra 2016. godine. U okviru ove konferencije tužilaca USAID je organizirao specija...

pročitaj više
Realizovana specijalistička obuka za tužioce iz BiH

Realizovana specijalistička obuka za tužioce iz BiH

Objavljeno: Septembar 23, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa organizovao je specijalističku obuku za tužioce koji rade na predmetima korupcije. Obuka je trajala dva dana, od 20 – 21.9.2016. godine, i dio je dvogodišnjeg specijalističkog programa za tuži...

pročitaj više
Saradnja USAID-ovog Projekta pravosuđa i VSTV-a na jačanju integriteta pravosuđa

Saradnja USAID-ovog Projekta pravosuđa i VSTV-a na jačanju integriteta pravosuđa

Objavljeno: Juli 22, 2016

Tokom implementacije aktivnosti u drugoj projektnoj godini, USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini pružao je stručnu podršku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), kao jednom od svojih ključnih partnera, u...

pročitaj više
Održana obuka iz oblasti tužilački vođenih istraga

Održana obuka iz oblasti tužilački vođenih istraga

Objavljeno: Juni 13, 2016

Od 9. do 10. juna 2016. godine, u Banja Luci je realizovana dvodnevna obuka tužilaca iz svih tužilaštava u BiH, uključujući i partnerska tužilaštava USAID-ovog Projekta pravosuđa: Federalno tužilaštvo FBiH, Kantonalno tu...

pročitaj više
Radionica za glasnogovornike u tužilaštvima u BiH

Radionica za glasnogovornike u tužilaštvima u BiH

Objavljeno: Juni 07, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Projektom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” organizovali su radio...

pročitaj više
Obuka za tužioce koji rade na predmetima privrednog, organizovanog kriminala i korupcije u KT KS

Obuka za tužioce koji rade na predmetima privrednog, organizovanog kriminala i korupcije u KT KS

Objavljeno: Maj 30, 2016

Tokom druge projektne godine, USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini intenzivno sarađuje sa šest tužilaštava među kojima je i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo. Upravo ovo tužilaštvo je u proteklom periodu...

pročitaj više
Radionica za glasnogovornike u tužilaštvima i policijskim agencijama u BiH

Radionica za glasnogovornike u tužilaštvima i policijskim agencijama u BiH

Objavljeno: Maj 06, 2016

Projekat pravosuđa u BiH je 4. i 5. maja u Tesliću, u saradnji s Projektom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”, sudjelovao u organi...

pročitaj više
Potpisan protokol o saradnji sa USSS BiH

Potpisan protokol o saradnji sa USSS BiH

Objavljeno: April 29, 2016

U aprilu 2016. godine, potpisan je Protokol o saradnji između USAID-ovog projekta pravosuđa i Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH (USSS). Protokol je usmjeren na jačanje etičkih stan...

pročitaj više