Aktuelnosti

Godišnja konferencija pravosuđa posvećena borbi protiv korupcije

Godišnja konferencija pravosuđa posvećena borbi protiv korupcije

Objavljeno: Decembar 15, 2016

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, uz podršku USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, i u saradnji sa APIK-om , organizovalo je 13.12.2016. godine u Mostaru drugu Godišnju konferenciju ne temu jačanja int...

pročitaj više
Jačanje kapaciteta UDT-a

Jačanje kapaciteta UDT-a

Objavljeno: Decembar 02, 2016

Tokom dvodnevnog radnog sastanka (1.-2. decembar 2016. godine) USAID-ovog Projekta pravosuđa sa v.d. glavnog disciplinskog tužioca, disciplinskim tužiocima i uposlenicima Ureda disciplinskog tužioca, radilo se na Planu r...

pročitaj više
Potpisani partnerski sporazumi o saradnji sa još četiri tužilaštva

Potpisani partnerski sporazumi o saradnji sa još četiri tužilaštva

Objavljeno: Novembar 11, 2016

Nastavljajući rad na jačanju kapaciteta tužilaštava u BiH za borbu protiv korupcije, organizovanog i privrednog kriminala, USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH potpisao je 10. novembra u Brčkom Sporazum o realizaciji tužilač...

pročitaj više
Nastavak serije specijalističkih obuka za tužioce koji rade na predmetima korupcije

Nastavak serije specijalističkih obuka za tužioce koji rade na predmetima korupcije

Objavljeno: Oktobar 27, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH organizovao je danas u Mostaru specijalističku obuku za 30 tužilaca koji rade na predmetima korupcije. Obuka je realizovana u saradnji sa švicarskim Projektom jačanja tužilačkih kapacite...

pročitaj više
Nastavak realizacije specijalističke obuke za tužioce iz BiH

Nastavak realizacije specijalističke obuke za tužioce iz BiH

Objavljeno: Oktobar 07, 2016

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH nastavlja pružati podršku organizaciji specijalističkih obuka tužilaca u BiH koji rade na predmetima organizovanog i privrednog kriminala, u saradnji sa VSTV-om BiH i CEST-ovima FBiH i RS...

pročitaj više
Povećanje transparentnosti tužilačkih institucija

Povećanje transparentnosti tužilačkih institucija

Objavljeno: Oktobar 03, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH danas realizuje radionicu za glasnogovornike i službenike za odnose s javnošću u tužilaštvima BiH na temu Zakona o slobodi pristupa informacijama i povećanju transparentnosti tužilačkih...

pročitaj više
9. Godišnja konferencija tužilaca iz BiH

9. Godišnja konferencija tužilaca iz BiH

Objavljeno: Oktobar 03, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH podržao je 9. godišnje okupljanje svih bh. tužilaca, koje se održalo u Neumu u periodu od 28 – 30. septembra 2016. godine. U okviru ove konferencije tužilaca USAID je organizirao specija...

pročitaj više
Realizovana specijalistička obuka za tužioce iz BiH

Realizovana specijalistička obuka za tužioce iz BiH

Objavljeno: Septembar 23, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa organizovao je specijalističku obuku za tužioce koji rade na predmetima korupcije. Obuka je trajala dva dana, od 20 – 21.9.2016. godine, i dio je dvogodišnjeg specijalističkog programa za tuži...

pročitaj više
Saradnja USAID-ovog Projekta pravosuđa i VSTV-a na jačanju integriteta pravosuđa

Saradnja USAID-ovog Projekta pravosuđa i VSTV-a na jačanju integriteta pravosuđa

Objavljeno: Juli 22, 2016

Tokom implementacije aktivnosti u drugoj projektnoj godini, USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini pružao je stručnu podršku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), kao jednom od svojih ključnih partnera, u...

pročitaj više