Aktuelnosti

Razvoj planova integriteta u sudovima i tužilaštvima u BiH

Razvoj planova integriteta u sudovima i tužilaštvima u BiH

Objavljeno: April 07, 2017

U protekla četiri dana, USAID-ov Projekt pravosuđa, u saradnji sa VSTV BiH, APIK-om i RAI, održao je u četiri bh. grada (Tuzla, Banja Luka, Mostar i Sarajevo) obuku na temu pripreme sudskih i tužilačkih planova integrite...

pročitaj više
Predstavljeni preliminarni nalazi analize angažovanja vještaka u krivičnom postupku

Predstavljeni preliminarni nalazi analize angažovanja vještaka u krivičnom postupku

Objavljeno: April 05, 2017

USAID-ov Projekat pravosuđa je dana 5.4.2017. godine u Sarajevu, u saradnji sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, organizovao konsultativni sastanak povodom izrade Analiz...

pročitaj više
Priprema Analize sistema oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelima u BiH

Priprema Analize sistema oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelima u BiH

Objavljeno: Mart 28, 2017

USAID-ov Projekat pravosuđa je 28.3.2017, u Sarajevu, u saradnji sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH, organizovao konsultativni sastanak povodom Analize sistema oduzim...

pročitaj više
Nastavak serije specijalističkih obuka za tužioce koji rade na predmetima korupcije

Nastavak serije specijalističkih obuka za tužioce koji rade na predmetima korupcije

Objavljeno: Februar 24, 2017

USAID-ov Projekta pravosuđa u BiH, u saradnji sa VSTV-om BiH i Centrima za obuku sudija i tužilaca FBiH i RS, organizirao je 22. i 23. 02. 2017. godine u Konjicu specijalističku obuku za oko 35 tužilaca na temu “Korišten...

pročitaj više
Potpisan Sporazum o saradnji sa Posebnim odjeljenjem Republičkog tužilaštva RS

Potpisan Sporazum o saradnji sa Posebnim odjeljenjem Republičkog tužilaštva RS

Objavljeno: Decembar 29, 2016

Nakon potpisivanja Sporazuma o realizaciji tužilačkih partnerskih programa sa Tužilaštvom Brčko distrikta BiH, Okružnim javnim tužilaštvom Bijeljina, Kantonalnim tužilaštvom Posavskog kantona, te Okružnim javnim tužilašt...

pročitaj više
Posjeta pravosudnim institucijama Republike Srbije

Posjeta pravosudnim institucijama Republike Srbije

Objavljeno: Decembar 27, 2016

USAID BiH, preko Projekta pravosuđa u BiH, zajedno sa VSTV BiH, organizovao je posjetu institucijama sektora pravde Republike Srbije, između ostalih Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, Ministarstvu pravde, Ag...

pročitaj više
Godišnja konferencija pravosuđa posvećena borbi protiv korupcije

Godišnja konferencija pravosuđa posvećena borbi protiv korupcije

Objavljeno: Decembar 15, 2016

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, uz podršku USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, i u saradnji sa APIK-om , organizovalo je 13.12.2016. godine u Mostaru drugu Godišnju konferenciju ne temu jačanja int...

pročitaj više
Jačanje kapaciteta UDT-a

Jačanje kapaciteta UDT-a

Objavljeno: Decembar 02, 2016

Tokom dvodnevnog radnog sastanka (1.-2. decembar 2016. godine) USAID-ovog Projekta pravosuđa sa v.d. glavnog disciplinskog tužioca, disciplinskim tužiocima i uposlenicima Ureda disciplinskog tužioca, radilo se na Planu r...

pročitaj više
Potpisani partnerski sporazumi o saradnji sa još četiri tužilaštva

Potpisani partnerski sporazumi o saradnji sa još četiri tužilaštva

Objavljeno: Novembar 11, 2016

Nastavljajući rad na jačanju kapaciteta tužilaštava u BiH za borbu protiv korupcije, organizovanog i privrednog kriminala, USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH potpisao je 10. novembra u Brčkom Sporazum o realizaciji tužilač...

pročitaj više