Aktuelnosti

Jačanje transparentnosti tužilaštava u BiH

Jačanje transparentnosti tužilaštava u BiH

Objavljeno: Septembar 28, 2017

Vijest preuzeta sa www.pravosudje.ba Na desetom Savjetovanju tužilaštava u BiH održana je panel diskusija na temu “Jačanje transparentnosti tužilaštava u BiH”. U okviru pomenutog panela razmatrali su se važni akspekti...

pročitaj više
X Godišnje savjetovanja tužilaca u BiH

X Godišnje savjetovanja tužilaca u BiH

Objavljeno: Septembar 28, 2017

Tokom protekla tri dana tužioci iz cijele BiH razgovarali su na temu mogućih posljedica odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom su neustavnim proglašene odredbe zakona o krivičnom postupku, a koje su ključne za  p...

pročitaj više
Podrška jačanju upravljačkih struktura u tužilaštvima u BiH

Podrška jačanju upravljačkih struktura u tužilaštvima u BiH

Objavljeno: Juli 14, 2017

Većina tužilaštava u Federaciji BiH (FBiH) je na dobrom putu da ostvare ciljane rezultate za ovu godinu, zaključili su glavni tužioci i tužiteljice tužilačkog sistema FBiH na Proširenom kolegiju u Konjicu održanom 14. ju...

pročitaj više
Radna posjeta Ministarstvu pravde Zapadnohercegovačke županije

Radna posjeta Ministarstvu pravde Zapadnohercegovačke županije

Objavljeno: Juli 05, 2017

Vijest je preuzeta sa stranice Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke. Danas, 5. srpnja 2017., u Širokom Brijegu, ministrica pravosuđa i uprave  Županije Zapadnohercegovačke zajedno sa svojim surad...

pročitaj više
Uručeni certifikati uspješnim polaznicima specijalističke obuke za borbu protiv korupcije

Uručeni certifikati uspješnim polaznicima specijalističke obuke za borbu protiv korupcije

Objavljeno: Maj 25, 2017

Svečanom ceremonijom dodjele certifikata, 25. maja 2017. godine okončan je dvogodišnji program specijalističke obuke za tužioce u BiH iz oblasti procesuiranja predmeta korupcije, koji je USAID-ov Projekt pravosuđa proveo...

pročitaj više
Tužioci iz BiH učestvovali na specijalističkoj edukaciji iz oblasti borbe protiv korupcije

Tužioci iz BiH učestvovali na specijalističkoj edukaciji iz oblasti borbe protiv korupcije

Objavljeno: April 28, 2017

USAID-ov Projekat pravosuđa je u periodu od 24.-28. aprila 2017., podržao učešće 11 tužilaca iz svojih partnerskih tužilaštava u naprednom anti-korupcijskom treningu posvećenom istragama i procesuiranju korupcije u javno...

pročitaj više
Realizacija plana stručnog usavršavanja službenika za odnose s javnošću

Realizacija plana stručnog usavršavanja službenika za odnose s javnošću

Objavljeno: April 26, 2017

USAID-ov Projekt pravosuđa, organizovao je 25.-26. aprila, u saradnji sa Projektom jačanja tužilačkih kapaciteta u krivičnom pravosuđu (kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH), dvodnevnu radionicu za gla...

pročitaj više
Razvoj planova integriteta u sudovima i tužilaštvima u BiH

Razvoj planova integriteta u sudovima i tužilaštvima u BiH

Objavljeno: April 07, 2017

U protekla četiri dana, USAID-ov Projekt pravosuđa, u saradnji sa VSTV BiH, APIK-om i RAI, održao je u četiri bh. grada (Tuzla, Banja Luka, Mostar i Sarajevo) obuku na temu pripreme sudskih i tužilačkih planova integrite...

pročitaj više
Predstavljeni preliminarni nalazi analize angažovanja vještaka u krivičnom postupku

Predstavljeni preliminarni nalazi analize angažovanja vještaka u krivičnom postupku

Objavljeno: April 05, 2017

USAID-ov Projekat pravosuđa je dana 5.4.2017. godine u Sarajevu, u saradnji sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, organizovao konsultativni sastanak povodom izrade Analiz...

pročitaj više