Aktuelnosti

Podrška jačanju upravljačkih struktura u tužilaštvima u BiH

Podrška jačanju upravljačkih struktura u tužilaštvima u BiH

Objavljeno: Juli 14, 2017

Većina tužilaštava u Federaciji BiH (FBiH) je na dobrom putu da ostvare ciljane rezultate za ovu godinu, zaključili su glavni tužioci i tužiteljice tužilačkog sistema FBiH na Proširenom kolegiju u Konjicu održanom 14. ju...

pročitaj više
Radna posjeta Ministarstvu pravde Zapadnohercegovačke županije

Radna posjeta Ministarstvu pravde Zapadnohercegovačke županije

Objavljeno: Juli 05, 2017

Vijest je preuzeta sa stranice Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke. Danas, 5. srpnja 2017., u Širokom Brijegu, ministrica pravosuđa i uprave  Županije Zapadnohercegovačke zajedno sa svojim surad...

pročitaj više
Uručeni certifikati uspješnim polaznicima specijalističke obuke za borbu protiv korupcije

Uručeni certifikati uspješnim polaznicima specijalističke obuke za borbu protiv korupcije

Objavljeno: Maj 25, 2017

Svečanom ceremonijom dodjele certifikata, 25. maja 2017. godine okončan je dvogodišnji program specijalističke obuke za tužioce u BiH iz oblasti procesuiranja predmeta korupcije, koji je USAID-ov Projekt pravosuđa proveo...

pročitaj više
Tužioci iz BiH učestvovali na specijalističkoj edukaciji iz oblasti borbe protiv korupcije

Tužioci iz BiH učestvovali na specijalističkoj edukaciji iz oblasti borbe protiv korupcije

Objavljeno: April 28, 2017

USAID-ov Projekat pravosuđa je u periodu od 24.-28. aprila 2017., podržao učešće 11 tužilaca iz svojih partnerskih tužilaštava u naprednom anti-korupcijskom treningu posvećenom istragama i procesuiranju korupcije u javno...

pročitaj više
Realizacija plana stručnog usavršavanja službenika za odnose s javnošću

Realizacija plana stručnog usavršavanja službenika za odnose s javnošću

Objavljeno: April 26, 2017

USAID-ov Projekt pravosuđa, organizovao je 25.-26. aprila, u saradnji sa Projektom jačanja tužilačkih kapaciteta u krivičnom pravosuđu (kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH), dvodnevnu radionicu za gla...

pročitaj više
Razvoj planova integriteta u sudovima i tužilaštvima u BiH

Razvoj planova integriteta u sudovima i tužilaštvima u BiH

Objavljeno: April 07, 2017

U protekla četiri dana, USAID-ov Projekt pravosuđa, u saradnji sa VSTV BiH, APIK-om i RAI, održao je u četiri bh. grada (Tuzla, Banja Luka, Mostar i Sarajevo) obuku na temu pripreme sudskih i tužilačkih planova integrite...

pročitaj više
Predstavljeni preliminarni nalazi analize angažovanja vještaka u krivičnom postupku

Predstavljeni preliminarni nalazi analize angažovanja vještaka u krivičnom postupku

Objavljeno: April 05, 2017

USAID-ov Projekat pravosuđa je dana 5.4.2017. godine u Sarajevu, u saradnji sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, organizovao konsultativni sastanak povodom izrade Analiz...

pročitaj više
Priprema Analize sistema oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelima u BiH

Priprema Analize sistema oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelima u BiH

Objavljeno: Mart 28, 2017

USAID-ov Projekat pravosuđa je 28.3.2017, u Sarajevu, u saradnji sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH, organizovao konsultativni sastanak povodom Analize sistema oduzim...

pročitaj više
Nastavak serije specijalističkih obuka za tužioce koji rade na predmetima korupcije

Nastavak serije specijalističkih obuka za tužioce koji rade na predmetima korupcije

Objavljeno: Februar 24, 2017

USAID-ov Projekta pravosuđa u BiH, u saradnji sa VSTV-om BiH i Centrima za obuku sudija i tužilaca FBiH i RS, organizirao je 22. i 23. 02. 2017. godine u Konjicu specijalističku obuku za oko 35 tužilaca na temu “Korišten...

pročitaj više