Aktuelnosti

Kako identificirati, prikupiti i analizirati elektronske dokaze?

Kako identificirati, prikupiti i analizirati elektronske dokaze?

Objavljeno: Juni 04, 2018

Na obuci koja se održala 31. maja i 1. juna 2018. godine u Banja Luci učestvovali su tužioci koji rade na predmetima u oblasti korupcije, organizovanog i privrednog kriminala. U fokusu ove specijalističke obuke bila su p...

pročitaj više
Neophodne izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH

Neophodne izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH

Objavljeno: Maj 17, 2018

„Drago mi je da smo konačno dobili priliku da razgovaramo o ovako važnim temama. Ovo je prilika da svi zajedno promislimo kako naše pravosuđe može adekvatno da odgovori na nepravilnosti u postupcima javnih nabavki“ rekla...

pročitaj više
Otvaranje linija komunikacije između tužilaštava i medija u BiH

Otvaranje linija komunikacije između tužilaštava i medija u BiH

Objavljeno: Maj 16, 2018

Nedugo nakon što je diplomirao pravo, Josip Aničić je počeo volontirati u Kantonalnom tužilaštvu Zapadno-hercegovačkog kantona u Širokom Brijegu. Inspirisan obukama koje je u ovoj oblasti organizirao USAID Projekt pravos...

pročitaj više
Intenzivna obuka tužilaca iz BiH u CEELI Institutu u Pragu

Intenzivna obuka tužilaca iz BiH u CEELI Institutu u Pragu

Objavljeno: Maj 15, 2018

U periodu od 23. do 27. aprila 2018. godine sedam tužilaca iz Bosne i Hercegovine prošli su kroz intenzivnu i sveobuhvatnu petodnevnu obuku u oblasti istraživanja i procesuiranja korupcije u javnom sektoru na CEELI Insti...

pročitaj više
Kako oduzeti nezakonito stečenu imovinu?

Kako oduzeti nezakonito stečenu imovinu?

Objavljeno: April 27, 2018

„Jako je važno da mi kao tužioci nastavimo da jačamo svoje kapacitete za vođenje finansijskih istraga. Saradnja i razmjena iskustava među tužilaštvima u BiH je svakako ključna“ rekla je tužiteljica Kantonalnog tužilaštva...

pročitaj više
Disciplinska odgovornost sudija i tužilaca u BiH

Disciplinska odgovornost sudija i tužilaca u BiH

Objavljeno: April 25, 2018

“Objavljivanje odluka sa punim obrazloženjem u disciplinskim predmetima koje se vode protiv sudija i tužilaca doprinosi uspostavi bolje disciplinske prakse. Također, na ovaj način jača se povjerenje javnosti u transparen...

pročitaj više
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu

Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu

Objavljeno: April 19, 2018

Neophodno je razmotriti donošenje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u pravosuđu, kako bi bila osigurana dosljedna primjena pravila o sukobu interesa, jedan je od zaključaka seminara za predstavnike pravosudne zajednic...

pročitaj više
Kako informisati javnost o kompleksnim predmetima?

Kako informisati javnost o kompleksnim predmetima?

Objavljeno: April 13, 2018

Ne postoji prosta matematička formula na koji način informisati javnost o kompleksnim predmetima u tužilaštvima. Pa ipak, ono što je bitno jeste intenziviranje rada na takvom predmetu, s ciljem donošenja tužilačke odluke...

pročitaj više
Kako provesti uspješnu finansijsku istragu?

Kako provesti uspješnu finansijsku istragu?

Objavljeno: April 12, 2018

Na obuci koja se održala 10. i 11. aprila 2018. godine na Ilidži učestvovali su tužioci koji se specijaliziraju u predmetima korupcijskog kriminala. Razgovaralo se o načinima uspješnog provođenja finansijske istrage. Je...

pročitaj više