Aktuelnosti

Mjerenje kvaliteta rada tužilaštava u Republici Srpskoj

Mjerenje kvaliteta rada tužilaštava u Republici Srpskoj

Objavljeno: Juli 04, 2018

Tužilaštva u Republici Srpskoj (RS) će mjeriti kvalitet rada prema broju osuđujućih presuda u odnosu na ukupan broj presuda, jedan je od zaključaka Kolegija glavnih tužilaca Republike Srpske koji se 2. i 3. jula 2018. go...

pročitaj više
Nastavak saradnje Projekta pravosuđa i Udruženja stručnih saradnika/savjetnika

Nastavak saradnje Projekta pravosuđa i Udruženja stručnih saradnika/savjetnika

Objavljeno: Juli 03, 2018

Napomena: Vijest je preuzeta sa zvanične web stranice Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH (link). Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Herce...

pročitaj više
Smanjena prosječna dužina trajanja rješavanja predmeta u tužilaštvima Federacije BiH

Smanjena prosječna dužina trajanja rješavanja predmeta u tužilaštvima Federacije BiH

Objavljeno: Juni 26, 2018

Tužilaštva u Federaciji BiH (FBiH) imaju velike šanse da do kraja ove godine ostvare postavljeni cilj da skrate prosječnu dužinu trajanja rješavanja predmeta, zaključak je Kolegija glavnih tužilaca Federacije BiH koji se...

pročitaj više
Kako identificirati, prikupiti i analizirati elektronske dokaze?

Kako identificirati, prikupiti i analizirati elektronske dokaze?

Objavljeno: Juni 04, 2018

Na obuci koja se održala 31. maja i 1. juna 2018. godine u Banja Luci učestvovali su tužioci koji rade na predmetima u oblasti korupcije, organizovanog i privrednog kriminala. U fokusu ove specijalističke obuke bila su p...

pročitaj više
Neophodne izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH

Neophodne izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH

Objavljeno: Maj 17, 2018

„Drago mi je da smo konačno dobili priliku da razgovaramo o ovako važnim temama. Ovo je prilika da svi zajedno promislimo kako naše pravosuđe može adekvatno da odgovori na nepravilnosti u postupcima javnih nabavki“ rekla...

pročitaj više
Otvaranje linija komunikacije između tužilaštava i medija u BiH

Otvaranje linija komunikacije između tužilaštava i medija u BiH

Objavljeno: Maj 16, 2018

Nedugo nakon što je diplomirao pravo, Josip Aničić je počeo volontirati u Kantonalnom tužilaštvu Zapadno-hercegovačkog kantona u Širokom Brijegu. Inspirisan obukama koje je u ovoj oblasti organizirao USAID Projekt pravos...

pročitaj više
Intenzivna obuka tužilaca iz BiH u CEELI Institutu u Pragu

Intenzivna obuka tužilaca iz BiH u CEELI Institutu u Pragu

Objavljeno: Maj 15, 2018

U periodu od 23. do 27. aprila 2018. godine sedam tužilaca iz Bosne i Hercegovine prošli su kroz intenzivnu i sveobuhvatnu petodnevnu obuku u oblasti istraživanja i procesuiranja korupcije u javnom sektoru na CEELI Insti...

pročitaj više
Kako oduzeti nezakonito stečenu imovinu?

Kako oduzeti nezakonito stečenu imovinu?

Objavljeno: April 27, 2018

„Jako je važno da mi kao tužioci nastavimo da jačamo svoje kapacitete za vođenje finansijskih istraga. Saradnja i razmjena iskustava među tužilaštvima u BiH je svakako ključna“ rekla je tužiteljica Kantonalnog tužilaštva...

pročitaj više
Disciplinska odgovornost sudija i tužilaca u BiH

Disciplinska odgovornost sudija i tužilaca u BiH

Objavljeno: April 25, 2018

“Objavljivanje odluka sa punim obrazloženjem u disciplinskim predmetima koje se vode protiv sudija i tužilaca doprinosi uspostavi bolje disciplinske prakse. Također, na ovaj način jača se povjerenje javnosti u transparen...

pročitaj više