Aktuelnosti

Panel posvećen korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu

Panel posvećen korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu

Objavljeno: Oktobar 05, 2018

Korupcija u javnim nabavkama, oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom, te jačanje transparentnosti u radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini (BiH) bile su teme panela posvećenog korupciji, privrednom i organ...

pročitaj više
Usvojen Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u pravosuđu BiH

Usvojen Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u pravosuđu BiH

Objavljeno: Oktobar 01, 2018

Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (USS BiH) je 29.09.2018 u Konjicu usvojilo Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u sudovima i tužilaštvima u BiH....

pročitaj više
Sudija mora uvijek stavljati javni interes ispred privatnog

Sudija mora uvijek stavljati javni interes ispred privatnog

Objavljeno: Septembar 28, 2018

“Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu”, rekla je međunarodna ekspertica za etiku Victoria Henley danas (28.09.2018.) u Sarajevu na obuci za sudije Općin...

pročitaj više
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu u Bosni i Hercegovini

Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu u Bosni i Hercegovini

Objavljeno: Juli 18, 2018

Percepcija da su sudije i tužioci pod uticajem ličnih interesa urušava povjerenje javnosti u pravosudni sistem. Zbog ovakve percepcije javnosti, USAID-ov Projekt pravosuđa u aprilu 2018. godine organizovao je praktičnu o...

pročitaj više
Planiranje i priprema budžeta

Planiranje i priprema budžeta

Objavljeno: Juli 13, 2018

Priprema godišnjeg budžetskog zahtjeva i pratećeg obrazloženja u fokusu su radionica koje su se održale u julu ove godine za predstavnike tužilaštava u Trebinju (za Republiku Srpsku) i u Konjicu (za Federaciju Bosne i He...

pročitaj više
Mjerenje kvaliteta rada tužilaštava u Republici Srpskoj

Mjerenje kvaliteta rada tužilaštava u Republici Srpskoj

Objavljeno: Juli 04, 2018

Tužilaštva u Republici Srpskoj (RS) će mjeriti kvalitet rada prema broju osuđujućih presuda u odnosu na ukupan broj presuda, jedan je od zaključaka Kolegija glavnih tužilaca Republike Srpske koji se 2. i 3. jula 2018. go...

pročitaj više
Unapređenje komunikacije između revizora i tužilaca u Federaciji BiH

Unapređenje komunikacije između revizora i tužilaca u Federaciji BiH

Objavljeno: Juli 04, 2018

Dobra komunikacija između tužilaca i revizora u Bosni i Hercegovini (BiH) ključna je u borbi protiv korupcije, zaključak je prvog sastanka između revizorskih timova Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH (FBiH) i...

pročitaj više
Nastavak saradnje Projekta pravosuđa i Udruženja stručnih saradnika/savjetnika

Nastavak saradnje Projekta pravosuđa i Udruženja stručnih saradnika/savjetnika

Objavljeno: Juli 03, 2018

Napomena: Vijest je preuzeta sa zvanične web stranice Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH (link). Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Herce...

pročitaj više
Smanjena prosječna dužina trajanja rješavanja predmeta u tužilaštvima Federacije BiH

Smanjena prosječna dužina trajanja rješavanja predmeta u tužilaštvima Federacije BiH

Objavljeno: Juni 26, 2018

Tužilaštva u Federaciji BiH (FBiH) imaju velike šanse da do kraja ove godine ostvare postavljeni cilj da skrate prosječnu dužinu trajanja rješavanja predmeta, zaključak je Kolegija glavnih tužilaca Federacije BiH koji se...

pročitaj više