Aktuelnosti

Provjera imovinskih kartona sudija i tužilaca

Provjera imovinskih kartona sudija i tužilaca

Objavljeno: Decembar 14, 2018

Kako na najbolji mogući način provjeriti imovinske kartone koje sudije i tužioci dostavljaju Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) Bosne i Hercegovine (BiH), bila je tema obuke koja se održala 13. i 14. decembra 201...

pročitaj više
Nezavisno i odgovorno pravosuđe ključno za EU integracije BiH

Nezavisno i odgovorno pravosuđe ključno za EU integracije BiH

Objavljeno: Decembar 10, 2018

Kakvo je stanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) danas i kako ga unaprijediti, za dobrobit svih građana, bile su teme u fokusu konferencije koja se održala 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru. Na konferenciji su...

pročitaj više
Mediji i pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Mediji i pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Objavljeno: Oktobar 31, 2018

Kako unaprijediti komunikaciju i saradnju između novinara i predstavnika pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini (BiH), bilo je centralno pitanje dvodnevnog seminara „Mediji i pravosuđe u BiH“ koji se održao 29. i...

pročitaj više
Panel posvećen korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu

Panel posvećen korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu

Objavljeno: Oktobar 05, 2018

Korupcija u javnim nabavkama, oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom, te jačanje transparentnosti u radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini (BiH) bile su teme panela posvećenog korupciji, privrednom i organ...

pročitaj više
Usvojen Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u pravosuđu BiH

Usvojen Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u pravosuđu BiH

Objavljeno: Oktobar 01, 2018

Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (USS BiH) je 29.09.2018 u Konjicu usvojilo Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u sudovima i tužilaštvima u BiH....

pročitaj više
Sudija mora uvijek stavljati javni interes ispred privatnog

Sudija mora uvijek stavljati javni interes ispred privatnog

Objavljeno: Septembar 28, 2018

“Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu”, rekla je međunarodna ekspertica za etiku Victoria Henley danas (28.09.2018.) u Sarajevu na obuci za sudije Općin...

pročitaj više
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu u Bosni i Hercegovini

Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu u Bosni i Hercegovini

Objavljeno: Juli 18, 2018

Percepcija da su sudije i tužioci pod uticajem ličnih interesa urušava povjerenje javnosti u pravosudni sistem. Zbog ovakve percepcije javnosti, USAID-ov Projekt pravosuđa u aprilu 2018. godine organizovao je praktičnu o...

pročitaj više
Planiranje i priprema budžeta

Planiranje i priprema budžeta

Objavljeno: Juli 13, 2018

Priprema godišnjeg budžetskog zahtjeva i pratećeg obrazloženja u fokusu su radionica koje su se održale u julu ove godine za predstavnike tužilaštava u Trebinju (za Republiku Srpsku) i u Konjicu (za Federaciju Bosne i He...

pročitaj više
Unapređenje komunikacije između revizora i tužilaca u Federaciji BiH

Unapređenje komunikacije između revizora i tužilaca u Federaciji BiH

Objavljeno: Juli 04, 2018

Dobra komunikacija između tužilaca i revizora u Bosni i Hercegovini (BiH) ključna je u borbi protiv korupcije, zaključak je prvog sastanka između revizorskih timova Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH (FBiH) i...

pročitaj više