Aktuelnosti

Vodič kao veliko ohrabrenje za sudije i tužioce u BiH

Vodič kao veliko ohrabrenje za sudije i tužioce u BiH

Objavljeno: Februar 13, 2019

Nakon što je predstavljen u Sarajevu, novi Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela, krivičnih djela sa finansijskim elementom i krivičnih djela organizovanog kriminala za sudije i tužioce USAI...

pročitaj više
Smanjena prosječna dužina trajanja rješavanja predmeta u tužilaštvima u RS

Smanjena prosječna dužina trajanja rješavanja predmeta u tužilaštvima u RS

Objavljeno: Februar 01, 2019

Tužilaštva u Republici Srpskoj (RS) su u toku protekle 2018. godine ispunila jedan od svojih ciljanih rezultata, a to je smanjenje prosječne dužine trajanja rješavanja predmeta, zaključak je Kolegija glavnih tužilaca RS...

pročitaj više
Prioritet borba protiv korupcije i organiziranog kriminala

Prioritet borba protiv korupcije i organiziranog kriminala

Objavljeno: Januar 29, 2019

Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) u narednom periodu prioritetno će postupati u predmetima korupcije i organiziranog kriminala, jedan je od zaključaka Kolegija glavnih tužilaca Federacije BiH koji se održao...

pročitaj više
Predstavljen Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela

Predstavljen Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela

Objavljeno: Januar 24, 2019

Novi Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela za sudije i tužioce USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) na kojem su radili stručnjaci iz BiH i Sjedinjenih Američkih Država,...

pročitaj više
Provjera imovinskih kartona sudija i tužilaca

Provjera imovinskih kartona sudija i tužilaca

Objavljeno: Decembar 14, 2018

Kako na najbolji mogući način provjeriti imovinske kartone koje sudije i tužioci dostavljaju Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) Bosne i Hercegovine (BiH), bila je tema obuke koja se održala 13. i 14. decembra 201...

pročitaj više
Nezavisno i odgovorno pravosuđe ključno za EU integracije BiH

Nezavisno i odgovorno pravosuđe ključno za EU integracije BiH

Objavljeno: Decembar 10, 2018

Kakvo je stanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) danas i kako ga unaprijediti, za dobrobit svih građana, bile su teme u fokusu konferencije koja se održala 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru. Na konferenciji su...

pročitaj više
Mediji i pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Mediji i pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Objavljeno: Oktobar 31, 2018

Kako unaprijediti komunikaciju i saradnju između novinara i predstavnika pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini (BiH), bilo je centralno pitanje dvodnevnog seminara „Mediji i pravosuđe u BiH“ koji se održao 29. i...

pročitaj više
Panel posvećen korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu

Panel posvećen korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu

Objavljeno: Oktobar 05, 2018

Korupcija u javnim nabavkama, oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom, te jačanje transparentnosti u radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini (BiH) bile su teme panela posvećenog korupciji, privrednom i organ...

pročitaj više
Usvojen Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u pravosuđu BiH

Usvojen Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u pravosuđu BiH

Objavljeno: Oktobar 01, 2018

Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (USS BiH) je 29.09.2018 u Konjicu usvojilo Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u sudovima i tužilaštvima u BiH....

pročitaj više