Aktuelnosti

Dijagnostička analiza mogućih rizika od nastanka korupcije u pravosuđu

Dijagnostička analiza mogućih rizika od nastanka korupcije u pravosuđu

Objavljeno: Januar 28, 2016

28. januara 2016. godine USAID-ov Projekat pravosuđa predstavio je Dijagnostičku analizu integriteta pravosudnog sektora i mogućih rizika od nastanka korupcije i neetičnog ponašanja u pravosuđu. Događaj je organizovan po...

pročitaj više
Još tri tužilaštva potpisala Sporazume o saradnji sa Projektom pravosuđa

Još tri tužilaštva potpisala Sporazume o saradnji sa Projektom pravosuđa

Objavljeno: Januar 04, 2016

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH potpisao je još tri Sporazuma o realizaciji partnerskih programa sa Kantonalnim tužilaštvom u Sarajevu, te dva entitetska tužilaštva. Potpisivanje partnerskih programa predstavlja nastava...

pročitaj više
USAID-ov Projekt pravosuđa potpisao partnerske sporazume sa tri nova tužilaštva

USAID-ov Projekt pravosuđa potpisao partnerske sporazume sa tri nova tužilaštva

Objavljeno: Decembar 18, 2015

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH potpisao je jučer i danas Sporazume o realizaciji partnerskih programa sa kantonalnim tužilaštvima u Mostaru i Širokom Brijegu te Okružnim tužilaštvom u Trebinju. Potpisivanje partnerskih...

pročitaj više
Okrugli sto na temu vrednovanja rada sudija i tužilaca u BiH

Okrugli sto na temu vrednovanja rada sudija i tužilaca u BiH

Objavljeno: Decembar 15, 2015

U zajedničkoj organizaciji USAID-ovog Projekta pravosuđa i Fondacije Centar za javno pravo, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je 15. decembra 2015. godine u hotelu Bristol odr...

pročitaj više
Održane radionice na temu strateškog planiranja sa entitetskim, kantonalnim/okružnim tužilaštvima

Održane radionice na temu strateškog planiranja sa entitetskim, kantonalnim/okružnim tužilaštvima

Objavljeno: Novembar 27, 2015

Tokom zadnje dvije sedmice novembra, USAID-ov Projekat pravosuđa, u koordinaciji sa švicarskim Projektom u pravosuđu, organizovao je dva kolegijuma entitetskih tužilaštava sa kantonalnim/okružnim tužilaštvima kao početak...

pročitaj više
Tužioci iz BiH učestvovali na specijalističkoj edukaciji u organizaciji CEELI Instituta

Tužioci iz BiH učestvovali na specijalističkoj edukaciji u organizaciji CEELI Instituta

Objavljeno: Novembar 09, 2015

USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini organizovao je i finansirao prvo studijsko putovanje za 11 domaćih tužilaca u Prag, gdje su pohađali drugi specijalistički kurs pod nazivom „Istraživanje i procesuiranje k...

pročitaj više
Projekt pravosuđa uručio nacrt Komunikacijske strategije Uredu disciplinskog tužioca

Projekt pravosuđa uručio nacrt Komunikacijske strategije Uredu disciplinskog tužioca

Objavljeno: Oktobar 28, 2015

Tokom implementacije aktivnosti u prvoj projektnoj godini, USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini pružao je podršku Uredu disciplinskog tužioca (UDT) kao jednom od svojih ključnih partnera. Između ostalog, Proj...

pročitaj više
Drugi konsultativni okrugli sto održan u Banja Luci

Drugi konsultativni okrugli sto održan u Banja Luci

Objavljeno: Oktobar 23, 2015

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH, u saradnji sa Visokom sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV) i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizovao je 23. oktobra 2015. godine u...

pročitaj više
USAID-ov Projekt pravosuđa učestvovao na VIII stručnom savjetovanju tužilaca u BiH

USAID-ov Projekt pravosuđa učestvovao na VIII stručnom savjetovanju tužilaca u BiH

Objavljeno: Oktobar 08, 2015

U Neumu je od 5.-7. oktobra održano trodnevno VIII stručno savjetovanje tužilaca iz BiH, koje je organizovalo Udruženje tužilaca FBiH zajedno sa centrima za edukaciju FBIH i RS, te uz značajnu podršku međunarodnih agenci...

pročitaj više