Aktuelnosti

Interaktivne obuke za sudije i tužioce na temu procesuiranja predmeta  finansijskog kriminala

Interaktivne obuke za sudije i tužioce na temu procesuiranja predmeta finansijskog kriminala

Objavljeno: April 22, 2016

Tokom prve dvije sedmice aprila 2016. godine, USAID-ov Projekat pravosuđa, u koordinaciji i saradnji sa VSTV/ švicarskim Projektom „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ i Centrima za edukaciju sud...

pročitaj više
Sastanak Udruženja portparola tužilaštava u BiH

Sastanak Udruženja portparola tužilaštava u BiH

Objavljeno: April 08, 2016

U prostorijama USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH je 8.4.2016. održan sastanak nedavno osnovanog Udruženja portparola tužilaštava u BiH, čije osnivanje je podržao USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH. Na sastanku su članov...

pročitaj više
Prezentovana Dijangostička analiza sistema izvršenja pravosnažnih potraživanja

Prezentovana Dijangostička analiza sistema izvršenja pravosnažnih potraživanja

Objavljeno: Mart 30, 2016

USAID- ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini je danas, 30.3.2016. godine u Sarajevu predstavio Dijagnostičku procjenu sistema izvršenja pravosnažnih potraživanja u Bosni i Hercegovini. U njenoj izradi učestvovao je...

pročitaj više
Podrška procesu izrade budžeta kantonalnih tužilaštava

Podrška procesu izrade budžeta kantonalnih tužilaštava

Objavljeno: Februar 05, 2016

U okviru planiranih aktivnosti, Projekat pravosuđa pokrenuo je praksu održavanja konsultativnih sastanaka između predstavnika kantonalnih ministarstava pravde i finansija sa jedne strane i predstavnika kantonalnih tužila...

pročitaj više
Dijagnostička analiza mogućih rizika od nastanka korupcije u pravosuđu

Dijagnostička analiza mogućih rizika od nastanka korupcije u pravosuđu

Objavljeno: Januar 28, 2016

28. januara 2016. godine USAID-ov Projekat pravosuđa predstavio je Dijagnostičku analizu integriteta pravosudnog sektora i mogućih rizika od nastanka korupcije i neetičnog ponašanja u pravosuđu. Događaj je organizovan po...

pročitaj više
Još tri tužilaštva potpisala Sporazume o saradnji sa Projektom pravosuđa

Još tri tužilaštva potpisala Sporazume o saradnji sa Projektom pravosuđa

Objavljeno: Januar 04, 2016

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH potpisao je još tri Sporazuma o realizaciji partnerskih programa sa Kantonalnim tužilaštvom u Sarajevu, te dva entitetska tužilaštva. Potpisivanje partnerskih programa predstavlja nastava...

pročitaj više
USAID-ov Projekt pravosuđa potpisao partnerske sporazume sa tri nova tužilaštva

USAID-ov Projekt pravosuđa potpisao partnerske sporazume sa tri nova tužilaštva

Objavljeno: Decembar 18, 2015

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH potpisao je jučer i danas Sporazume o realizaciji partnerskih programa sa kantonalnim tužilaštvima u Mostaru i Širokom Brijegu te Okružnim tužilaštvom u Trebinju. Potpisivanje partnerskih...

pročitaj više
Okrugli sto na temu vrednovanja rada sudija i tužilaca u BiH

Okrugli sto na temu vrednovanja rada sudija i tužilaca u BiH

Objavljeno: Decembar 15, 2015

U zajedničkoj organizaciji USAID-ovog Projekta pravosuđa i Fondacije Centar za javno pravo, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je 15. decembra 2015. godine u hotelu Bristol odr...

pročitaj više
Održane radionice na temu strateškog planiranja sa entitetskim, kantonalnim/okružnim tužilaštvima

Održane radionice na temu strateškog planiranja sa entitetskim, kantonalnim/okružnim tužilaštvima

Objavljeno: Novembar 27, 2015

Tokom zadnje dvije sedmice novembra, USAID-ov Projekat pravosuđa, u koordinaciji sa švicarskim Projektom u pravosuđu, organizovao je dva kolegijuma entitetskih tužilaštava sa kantonalnim/okružnim tužilaštvima kao početak...

pročitaj više