Aktuelnosti

Okrugli sto na temu vrednovanja rada sudija i tužilaca u BiH

Okrugli sto na temu vrednovanja rada sudija i tužilaca u BiH

Objavljeno: Decembar 15, 2015

U zajedničkoj organizaciji USAID-ovog Projekta pravosuđa i Fondacije Centar za javno pravo, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je 15. decembra 2015. godine u hotelu Bristol odr...

pročitaj više
Održane radionice na temu strateškog planiranja sa entitetskim, kantonalnim/okružnim tužilaštvima

Održane radionice na temu strateškog planiranja sa entitetskim, kantonalnim/okružnim tužilaštvima

Objavljeno: Novembar 27, 2015

Tokom zadnje dvije sedmice novembra, USAID-ov Projekat pravosuđa, u koordinaciji sa švicarskim Projektom u pravosuđu, organizovao je dva kolegijuma entitetskih tužilaštava sa kantonalnim/okružnim tužilaštvima kao početak...

pročitaj više
Tužioci iz BiH učestvovali na specijalističkoj edukaciji u organizaciji CEELI Instituta

Tužioci iz BiH učestvovali na specijalističkoj edukaciji u organizaciji CEELI Instituta

Objavljeno: Novembar 09, 2015

USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini organizovao je i finansirao prvo studijsko putovanje za 11 domaćih tužilaca u Prag, gdje su pohađali drugi specijalistički kurs pod nazivom „Istraživanje i procesuiranje k...

pročitaj više
Projekt pravosuđa uručio nacrt Komunikacijske strategije Uredu disciplinskog tužioca

Projekt pravosuđa uručio nacrt Komunikacijske strategije Uredu disciplinskog tužioca

Objavljeno: Oktobar 28, 2015

Tokom implementacije aktivnosti u prvoj projektnoj godini, USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini pružao je podršku Uredu disciplinskog tužioca (UDT) kao jednom od svojih ključnih partnera. Između ostalog, Proj...

pročitaj više
Drugi konsultativni okrugli sto održan u Banja Luci

Drugi konsultativni okrugli sto održan u Banja Luci

Objavljeno: Oktobar 23, 2015

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH, u saradnji sa Visokom sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV) i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizovao je 23. oktobra 2015. godine u...

pročitaj više
USAID-ov Projekt pravosuđa učestvovao na VIII stručnom savjetovanju tužilaca u BiH

USAID-ov Projekt pravosuđa učestvovao na VIII stručnom savjetovanju tužilaca u BiH

Objavljeno: Oktobar 08, 2015

U Neumu je od 5.-7. oktobra održano trodnevno VIII stručno savjetovanje tužilaca iz BiH, koje je organizovalo Udruženje tužilaca FBiH zajedno sa centrima za edukaciju FBIH i RS, te uz značajnu podršku međunarodnih agenci...

pročitaj više
USAID-ov Projekat pravosuđa, APIK i VSTV održali konsultativnu diskusiju sa predstavnicima pravosuđa

USAID-ov Projekat pravosuđa, APIK i VSTV održali konsultativnu diskusiju sa predstavnicima pravosuđa

Objavljeno: Septembar 29, 2015

USAID-ov Projekat pravosuđa BiH, u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH (VSTV) i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, organizovao je 29.9.2015. u Sarajevu, okrugli sto...

pročitaj više
Tužilački vođene istrage

Tužilački vođene istrage

Objavljeno: Septembar 16, 2015

USAID-ov Projekat pravosuđa organizovao je dvodnevnu radionicu na temu tužilački vođenih istraga za sve tužioce koji rade na predmetima korupcije, privrednog i organizovanog kriminala u četiri partnerska tužilaštva (Zeni...

pročitaj više
Projekat pravosuđa održao konsultativnu sesiju sa ključnim akterima u realizaciji projekta

Projekat pravosuđa održao konsultativnu sesiju sa ključnim akterima u realizaciji projekta

Objavljeno: Juni 25, 2015

USAID-ov Projekat pravosuđa održao je 24. juna 2015. godine konsultativnu sesiju sa članovima Stalne komisije za učinkovitost tužilaštava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i glavnim tužiocima partnerskih tužilaštav...

pročitaj više