Aktuelnosti

Prioritet borba protiv korupcije i organiziranog kriminala

Prioritet borba protiv korupcije i organiziranog kriminala

Objavljeno: Januar 29, 2019

Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) u narednom periodu prioritetno će postupati u predmetima korupcije i organiziranog kriminala, jedan je od zaključaka Kolegija glavnih tužilaca Federacije BiH koji se održao...

pročitaj više
Predstavljen Priručnik i Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela

Predstavljen Priručnik i Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela

Objavljeno: Januar 24, 2019

Novi Priručnik i Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela za sudije i tužioce USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH na kojem su radili stručnjaci iz Bosne i Hercegovine (BiH) i Sjedinjenih Američ...

pročitaj više
Provjera imovinskih kartona sudija i tužilaca

Provjera imovinskih kartona sudija i tužilaca

Objavljeno: Decembar 14, 2018

Kako na najbolji mogući način provjeriti imovinske kartone koje sudije i tužioci dostavljaju Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) Bosne i Hercegovine (BiH), bila je tema obuke koja se održala 13. i 14. decembra 201...

pročitaj više
Nezavisno i odgovorno pravosuđe ključno za EU integracije BiH

Nezavisno i odgovorno pravosuđe ključno za EU integracije BiH

Objavljeno: Decembar 10, 2018

Kakvo je stanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) danas i kako ga unaprijediti, za dobrobit svih građana, bile su teme u fokusu konferencije koja se održala 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru. Na konferenciji su...

pročitaj više
Mediji i pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Mediji i pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Objavljeno: Oktobar 31, 2018

Kako unaprijediti komunikaciju i saradnju između novinara i predstavnika pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini (BiH), bilo je centralno pitanje dvodnevnog seminara „Mediji i pravosuđe u BiH“ koji se održao 29. i...

pročitaj više
Panel posvećen korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu

Panel posvećen korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu

Objavljeno: Oktobar 05, 2018

Korupcija u javnim nabavkama, oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom, te jačanje transparentnosti u radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini (BiH) bile su teme panela posvećenog korupciji, privrednom i organ...

pročitaj više
Usvojen Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u pravosuđu BiH

Usvojen Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u pravosuđu BiH

Objavljeno: Oktobar 01, 2018

Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (USS BiH) je 29.09.2018 u Konjicu usvojilo Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u sudovima i tužilaštvima u BiH....

pročitaj više
Sudija mora uvijek stavljati javni interes ispred privatnog

Sudija mora uvijek stavljati javni interes ispred privatnog

Objavljeno: Septembar 28, 2018

“Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu”, rekla je međunarodna ekspertica za etiku Victoria Henley danas (28.09.2018.) u Sarajevu na obuci za sudije Općin...

pročitaj više
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu u Bosni i Hercegovini

Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu u Bosni i Hercegovini

Objavljeno: Juli 18, 2018

Percepcija da su sudije i tužioci pod uticajem ličnih interesa urušava povjerenje javnosti u pravosudni sistem. Zbog ovakve percepcije javnosti, USAID-ov Projekt pravosuđa u aprilu 2018. godine organizovao je praktičnu o...

pročitaj više