Aktuelnosti

We're on the Humans Rights Side

We're on the Humans Rights Side

Objavljeno: Avgust 28, 2019

We are on the Humans Rights side.

pročitaj više
Finansijske istrage ključne za borbu protiv korupcije

Finansijske istrage ključne za borbu protiv korupcije

Objavljeno: Juli 05, 2019

Razmjena iskustava i dobrih praksi među tužiocima u predmetima korupcije, privrednog i organiziranog kriminala, a posebno kada su u pitanju finansijske istrage, ključno je za unapređenje rada tužilaštava, jedan je od zak...

pročitaj više
Javni nastup: Biti najbolji pred samim sobom da bismo bili najbolji pred drugima

Javni nastup: Biti najbolji pred samim sobom da bismo bili najbolji pred drugima

Objavljeno: Juni 14, 2019

Kako poboljšati svoj javni nastup i osigurati da publika tačno razumije vašu poruku koju želite prenijeti? Kako ovladati tremom i pretvoriti je u svog saveznika? Kako naučiti upravljati vlastitim mislima? O razvijanju vj...

pročitaj više
Obukom do pravičnog i efikasnog disciplinskog postupka

Obukom do pravičnog i efikasnog disciplinskog postupka

Objavljeno: Maj 30, 2019

Uvodnu obuku iz oblasti disciplinskog postupka treba pružiti odmah, bez odlaganja nakon izbora člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine (BiH) odnosno člana disciplinske komisije, jedan je od z...

pročitaj više
Specijalistička obuka u oblasti korupcije za tužioce iz BiH

Specijalistička obuka u oblasti korupcije za tužioce iz BiH

Objavljeno: April 30, 2019

Šest tužilaca iz Bosne i Hercegovine (BiH) koji rade na složenim predmetima korupcijskog kriminala su od 8. do 12. aprila 2019. godine u Pragu (Češka Republika) pohađali petodnevnu intenzivnu obuku o istraživanju i proce...

pročitaj više
Tužilaštva u BiH opredijeljena za veću transparentnost u radu

Tužilaštva u BiH opredijeljena za veću transparentnost u radu

Objavljeno: April 05, 2019

„Nije dovoljno samo izvršiti pravdu, već je neophodno da to izvršenje pravde bude vidljivo i u javnosti“, rekao je vršilac dužnosti (v.d.) glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Tihom...

pročitaj više
Oduzimanje nezakonito stečene imovine

Oduzimanje nezakonito stečene imovine

Objavljeno: Mart 22, 2019

Kako pravovremeno osigurati i trajno oduzeti nezakonito stečenu imovinu, bila je tema u fokusu sastanka danas (22.03.2019.) koji se održao u Banja Luci, na kojem su učešće uzeli tužioci iz okružnih javnih tužilaštava u B...

pročitaj više
Etika u pravosuđu i jačanje povjerenja javnosti

Etika u pravosuđu i jačanje povjerenja javnosti

Objavljeno: Mart 06, 2019

Koja su to najčešća etička pitanja i dileme koje se javljaju u pravosuđu, kako ih najbolje rješavati, te kako prenijeti stečena znanja iz oblasti etike, bile su teme radionice za sudije i tužioce koja se održala danas (0...

pročitaj više
Posjeta tužilaca Kantonalnog tužilaštva u Bihaću tužiocima Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Posjeta tužilaca Kantonalnog tužilaštva u Bihaću tužiocima Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Objavljeno: Februar 18, 2019

Radno-konsultativni sastanak koji se održao u Tuzli (18. 02. 2019) između tužilaca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona ( KT TK) i Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona (KT USK), partnerskih tužilaštava USAID...

pročitaj više