Aktuelnosti

Planiranje i priprema budžeta

Planiranje i priprema budžeta

Objavljeno: Juli 13, 2018

Priprema godišnjeg budžetskog zahtjeva i pratećeg obrazloženja u fokusu su radionica koje su se održale u julu ove godine za predstavnike tužilaštava u Trebinju (za Republiku Srpsku) i u Konjicu (za Federaciju Bosne i He...

pročitaj više
Mjerenje kvaliteta rada tužilaštava u Republici Srpskoj

Mjerenje kvaliteta rada tužilaštava u Republici Srpskoj

Objavljeno: Juli 04, 2018

Tužilaštva u Republici Srpskoj (RS) će mjeriti kvalitet rada prema broju osuđujućih presuda u odnosu na ukupan broj presuda, jedan je od zaključaka Kolegija glavnih tužilaca Republike Srpske koji se 2. i 3. jula 2018. go...

pročitaj više
Unapređenje komunikacije između revizora i tužilaca u Federaciji BiH

Unapređenje komunikacije između revizora i tužilaca u Federaciji BiH

Objavljeno: Juli 04, 2018

Dobra komunikacija između tužilaca i revizora u Bosni i Hercegovini (BiH) ključna je u borbi protiv korupcije, zaključak je prvog sastanka između revizorskih timova Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH (FBiH) i...

pročitaj više
Nastavak saradnje Projekta pravosuđa i Udruženja stručnih saradnika/savjetnika

Nastavak saradnje Projekta pravosuđa i Udruženja stručnih saradnika/savjetnika

Objavljeno: Juli 03, 2018

Napomena: Vijest je preuzeta sa zvanične web stranice Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH (link). Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Herce...

pročitaj više
Smanjena prosječna dužina trajanja rješavanja predmeta u tužilaštvima Federacije BiH

Smanjena prosječna dužina trajanja rješavanja predmeta u tužilaštvima Federacije BiH

Objavljeno: Juni 26, 2018

Tužilaštva u Federaciji BiH (FBiH) imaju velike šanse da do kraja ove godine ostvare postavljeni cilj da skrate prosječnu dužinu trajanja rješavanja predmeta, zaključak je Kolegija glavnih tužilaca Federacije BiH koji se...

pročitaj više
Kako identificirati, prikupiti i analizirati elektronske dokaze?

Kako identificirati, prikupiti i analizirati elektronske dokaze?

Objavljeno: Juni 04, 2018

Na obuci koja se održala 31. maja i 1. juna 2018. godine u Banja Luci učestvovali su tužioci koji rade na predmetima u oblasti korupcije, organizovanog i privrednog kriminala. U fokusu ove specijalističke obuke bila su p...

pročitaj više
Neophodne izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH

Neophodne izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH

Objavljeno: Maj 17, 2018

„Drago mi je da smo konačno dobili priliku da razgovaramo o ovako važnim temama. Ovo je prilika da svi zajedno promislimo kako naše pravosuđe može adekvatno da odgovori na nepravilnosti u postupcima javnih nabavki“ rekla...

pročitaj više
Otvaranje linija komunikacije između tužilaštava i medija u BiH

Otvaranje linija komunikacije između tužilaštava i medija u BiH

Objavljeno: Maj 16, 2018

Nedugo nakon što je diplomirao pravo, Josip Aničić je počeo volontirati u Kantonalnom tužilaštvu Zapadno-hercegovačkog kantona u Širokom Brijegu. Inspirisan obukama koje je u ovoj oblasti organizirao USAID Projekt pravos...

pročitaj više
Intenzivna obuka tužilaca iz BiH u CEELI Institutu u Pragu

Intenzivna obuka tužilaca iz BiH u CEELI Institutu u Pragu

Objavljeno: Maj 15, 2018

U periodu od 23. do 27. aprila 2018. godine sedam tužilaca iz Bosne i Hercegovine prošli su kroz intenzivnu i sveobuhvatnu petodnevnu obuku u oblasti istraživanja i procesuiranja korupcije u javnom sektoru na CEELI Insti...

pročitaj više