Nastavak specijalističkih edukacije za tužioce iz BiH

Zakonitost dokaza i priprema optužnice

Objavljeno: Februar 08, 2018

"Ovo je odlična prilika za nastavak saradnje sa kolegama, te za razmjenu iskustava i mišljenja. Znanja koja stičemo na ovim specijalističkim obukama itekako su vrijedna i korisna, budući da kroz ove obuke nastavljamo jačati svoje kapacitete u oblasti procesuiranja predmeta korupcije", rekla je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Biljana Marković, jedna od učesnica specijalističke obuke za tužioce "Zakonitost dokaza i priprema optužnice" koja se održava danas u Sarajevu.

Edukatori na ovoj specijalističkoj obuci u oblasti procesuiranja predmeta korupcije su potpredsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić, viši tužilac Tužilaštva u Duisburgu (Njemačka) Stefan Trunk i tužiteljica Tužilaštva BiH Diana Kajmaković . Obuku zajednički organiziraju USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH, centri za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i RS i VSTV BiH kroz projekt "Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa."