Jačanje tužilačkih kapaciteta u BiH

X Godišnje savjetovanja tužilaca u BiH

Objavljeno: Septembar 28, 2017

Tokom protekla tri dana tužioci iz cijele BiH razgovarali su na temu mogućih posljedica odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom su neustavnim proglašene odredbe zakona o krivičnom postupku, a koje su ključne za  procesuiranje teških oblika krivičnih djela korupcije, privrednog i organizovanog kriminala. Rasprava se vodila u okviru X Godišnjeg savjetovanja tužilaca čiju organizaciju je podržao USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH. Imajući u vidu da postoji izvjesna opasnost da odredbe koje je Ustavni sud proglasio neustavnim u roku od tri mjeseca budu stavljene van snage, ovaj skup imao je za cilj alarmirati stručnu i opštu javnost o neophodnosti hitne provedbe ove odluke.

Pored toga, na panelu su predstavljeni nalazi Analize sistema oduzimanja imovine pribavljene vršenjem krivičnih djela u BiH. Zaključeno je da je tužiocima neophodno osigurati stručnu podršku specijaliziranih organa za vođenje finansijskih istraga, kao i osnažiti mehanizme direktne međunarodne saradnje u ovim predmetima, s ciljem efikasnijeg pronalaženja i osiguranja nezakonite imovine. Ovom prilikom naglašena je potreba ujednačavanja zakonodavnih rješenja u BiH kako bi se svim tužiocima omogućilo vođenje finansijskih istraga usmjerenih na oduzimanje nezakonite imovine i nakon potvrđivanja optužnice. Posljednja sesija na savjetovanju bila je posvećena jačanju transparentnosti u radu tužilaštava, sa posebnim fokusom na unapređenje izgleda, funkcionalnosti i kvalitete sadržaja web stranica kao i provođenja edukacija u oblasti pojavljivanja i istupanja tužilaca u medijima.