Novi Vodič za sudije i tužioce predstavljen u Banja Luci

Vodič kao veliko ohrabrenje za sudije i tužioce u BiH

Objavljeno: Februar 13, 2019

Nakon što je predstavljen u Sarajevu, novi Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela, krivičnih djela sa finansijskim elementom i krivičnih djela organizovanog kriminala za sudije i tužioce USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavljen je danas (13.02.2019.) u Banja Luci na radionici za sudije. Na ovoj publikaciji koja nudi praktične savjete za sudije i tužioce za njihov rad na složenim oblicima kriminala, radili su stručnjaci iz BiH i Sjedinjenih Američkih Država.

„Ovaj Vodič predstavlja veliko ohrabrenje i ulijeva nadu u uspješnije procesuiranje složenih oblika kriminala kao što je korupcija“, rekla je Svetlana Marić, sudija Okružnog suda u Banja Luci, jedna od učesnica ove radionice o upotrebi Vodiča. Sudija Marić dodala je kako korupcija u BiH predstavlja ogroman problem i da je kontinuirana obuka sudija i tužilaca u ovoj oblasti neophodna.

Vodič, koji je prvi ove vrste u BiH, namijenjen je prvenstveno sudijama i tužiocima koji rade na složenim predmetima korupcije, privrednog i organiziranog kriminala. Tu su obrađena najvažnija pitanja koja se odnose na provođenje tužilačke istrage, optuženja i suđenja u navedenim predmetima, te ponuđeni praktični savjeti za sudije i tužioce na osnovu zakona i sudske prakse.

Radionicu na kojoj je predstavljen ovaj Vodič organizirao je USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) Federacije BiH i CEST-om Republike Srpske.