Godišnja skupština Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH

Usvojen Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u pravosuđu BiH

Objavljeno: Oktobar 01, 2018

Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (USS BiH) je 29.09.2018 u Konjicu usvojilo Model etički kodeks za stručne saradnike i savjetnike u sudovima i tužilaštvima u BiH. Principi i pravila ovog Model etičkog kodeksa utvrđuju minimalne standarde ponašanja koje bi stručni saradnici i savjetnici trebali primjenjivati kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu.

Stručni saradnici i savjetnici u pravosuđu u BiH u značajnoj mjeri doprinose ostvarivanju nadležnosti pravosudnih institucija. Oni, između ostalog, pružaju podršku sudijama i tužiocima u procesu donošenja odluka, uočavaju ključne elemente kada je u pitanju određeni predmet, te analiziraju činjenice i dokaze. Ovakva vrsta zadataka zahtijeva ozbiljnost i posvećenost poslu, pri čemu je neophodno da njihovo postupanje i ponašanje bude u skladu sa najvišim etičkim standardima.

„Model etički kodeks zapravo je prijedlog USS BiH nadležnim institucijama da se etička pravila za stručne saradnike i savjetnike unificiraju i na ovaj način prevaziđe postojeća normativna fragmentiranost u ovom smislu. Koristim ovu priliku da pozovem sve nadležne institucije da u prvom koraku prilagode pravila primjenjiva na pojedine kategorije stručnih saradnika i savjetnika pravilima Model etičkog kodeksa“, rekla je predsjednica USS BiH Selena Beba.

Ona je dodala da je povjerenje građana jako bitno za pravosudni sistem jedne zemlje, te da je usvajanje ovog Model etičkog kodeksa svakako korak naprijed za stručne saradnike i savjetnike u BiH koji nastoje održati to povjerenje kroz djelovanje u skladu sa principima poštenja, integriteta, nepristrasnosti, pravičnosti, dostupnosti, odgovornosti i učinkovitosti.

Ovom prilikom održana je i obuka i diskusija o etičkim dilemama sa kojima se susreću stručni saradnici i savjetnici u pravosuđu, na primjer šta su to povjerljive informacije, šta je sukob interesa i kako ga riješiti, te kako pri tom zadržati neovisnost i nepristrasnost. Ovu obuku i diskusiju vodila je Victoria Henley, međunarodna ekspertica za etiku u pravosuđu.

Izradu Model etičkog kodeksa i održavanje ovog događaja podržao je USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH.