Tužilaštva u Mostaru, Š. Brijegu i Trebinju primaće podršku USAID-ovog Projekta pravosuđa

USAID-ov Projekt pravosuđa potpisao partnerske sporazume sa tri nova tužilaštva

Objavljeno: Decembar 18, 2015
USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH potpisao je jučer i danas Sporazume o realizaciji partnerskih programa sa kantonalnim tužilaštvima u Mostaru i Širokom Brijegu te Okružnim tužilaštvom u Trebinju. Potpisivanje partnerskih programa predstavlja nastavak šireg projekta USAID-a u oblasti vladavine prava, a koji se realizuje u petogodišnjem periodu od oktobra 2014. do oktobra 2019. godine i orijentisan je na pružanje podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Ispred USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH sporazume je potpisala direktorica projekta Biljana Potparić-Lipa a ispred tužilaštava glavni tužioci Mladen Jurišić, Vesna Ćavar i Slobodanka Gaćinović.

Jedan od osnovnih ciljeva projekta je pružanje podrške pravosudnim institucijama u BiH u nastojanjima da efikasno provode krivične postupke u predmetim korupcije, zloupotreba službenog položaja i drugim složenim predmetima privrednog i organiziranog kriminala.

Stručna i tehnička pomoć koja će se u ovom periodu unutar projekta pružati tužilaštvima u BiH odnosi se na unapređenje rada na pomenutim predmetima, unapređenje upravljačkih praksi, kao i na unapređenje transparentnosti u radu tužilaštava i jačanja dobrih praksi u odnosima s javnošću.

Ukupno šest tužilaštava u BiH odabrano je da budu partnerske institucije kojima će se pružiti podrška u radu tokom druge godine implementacije projekta. Prethodno je Projekat pravosuđa sarađivao sa kantonalnim tužilaštvima u Zenici i Tuzli, te okružnim tužilaštvima u Doboju i Istočnom Sarajevu. Tokom petogodišnje provedbe aktivnosti, projektom će biti obuhvaćena i sva druga tužilaštva u BiH.

Partnerskim programom su definisane aktivnosti koje će pomoći u procesu jačanja upravljačkih, organizacionih i stručnih kapaciteta partnerskih tužilaštva, kako bi se suočili sa izazovima u radu na kompleksnim i prioritetnim predmetima.