Profesionalna zajednica nastavlja dijalog o unapređenju izvršenja presuda

USAID-ov Projekt pravosuđa i Osnovni sud u Banja Luci organizovali konferenciju o izvršenju

Objavljeno: Maj 26, 2015
26. maja 2015. godine, USAID-ov Projekt pravosuđa organizovao je regionalni okrugli sto u Banja Luci posvećen iznalaženju poboljšanja u oblasti izvršenja presuda u građanskim predmetima. Osnovni sud u Banja Luci učestvovao je u organizaciji ovog događaja zajedno sa USAID-ovim Projektom pravosuđa. Više of četrdeset predstavnika profesionalne pravne zajednice uzelo je učešće u okruglom stolu, uključujući sudije i sudske izvršitelje iz Republike Srpske i Federacije BiH, predstavnike Advokatske komore RS, Notarske i Privredne komore RS, predstavnike banaka i privrednika.

Učesnici okruglog stola bili su saglasni da je postojeći sistem, koji reguliše prinudno izvršenje, neujednačen i da mu je potrebna detaljna revizija, s obzirom da su zakoni o izvršnom postupku veoma nejasni što dovodi do oprečnog tumačenja njihovih odredbi. Strankama u postupku ostavljeni su brojni načini za odugovlačenje izvršnog procesa i zloupotrebu proceduralnih prava. Učinkovit sistem izvršenja prepoznat je kao ključni instrument za uspješno ostvarivanje prava dosuđenih u parničnom postupku, ili sadržanih u izvršnim ili vjerodostojnim ispravama. Učesnici su naglasili da je imperativ uspostavljanje učinkovitijeg sistema izvršenja kako bi se privredi Bosne i Hercegovine pomoglo da stvori povoljnije okruženje za investicije. Učesnici su takođe bili jedinstvenog mišljenja da sve veći broj „komunalnih“ predmeta opterećuje sudove što dodatno osnažuje mišljenje javnosti da je pravosuđe neučinkovito, uprkos činjenici da većina sudova prijavljuje pozitivne trendove u rješavanju zaostalih predmeta koji ne spadaju o navedenu kategoriju komunalnih predmeta.

Neki učesnici kazali su kako žele da aktivnosti USAID-ovog Projekta pravosuđa rezultiraju dugo očekivanim i značajnim sistemskim promjenama u oblasti izvršenja presuda u građanskim predmetima.

Na kraju okruglog stola, učesnici su se usaglasili oko nekoliko preporuka koje uključuju između ostalog: poziv relevantnim tijelima izvršne vlasti da usvoje izmjene i dopune postojećih zakona ili usvoje nove, usaglašene zakone o izvršnom postupku; uspostavu boljeg sistema stručnog usavršavanja sudija koje rade na izvršenju i sudskih izvršitelja; i uspostavu boljeg sistema za usklađivanje sudske prakse u oblasti izvršenja, kao i druge preporuke.

USAID-ov Projekat pravosuđa pozvao je učesnike da daju komentare i preporuke na dijagnostičku studiju sistema izvršenja u BiH, koja se trenutno provodi i za koju se očekuje da će biti izrađena do kraja juna 2015. godine.