Promocija regionalne saradnje

USAID-ov Projekat pravosuđa u posjeti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (DORH)

Objavljeno: April 02, 2015
Projekat pravosuđa aktivno je uključen u procese koji imaju za cilj da ojačaju kapacitete tužilaštava u BiH, uključujući i Posebni odjel za sprečavanje korupcije i organizovanog kriminala pri Federalnom tužilaštvu Federacije BiH kao i stručno usavršavanje tužilaca koji budu imenovani u Posebni odjel. Kao dio tog procesa, 2. aprila 2015. godine u Zagrebu, osoblje Projekta pravosuđa, zajedno sa predstavnicom Misije USAID-a u BiH te glavnim tužiocima Federalnog tužilaštva FBiH i Specijalnog tužilaštva RS, održali su prvi sastanak sa predstavnicima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske g. Dinkom Cvitanom i njegovim saradnicima.

Tokom sastanka, direktorica Projekta prezentirala je djelokrug rada Projekta pravosuđa i uputila poziv kolegama iz DORH-a za nastavak razgovora o mogućoj saradnji i razmjeni znanja i iskustava između Projekta pravosuđa i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Republike Hrvatske (USKOK) u oblasti istraživanja i procesuiranja predmeta organizovanog kriminala, privrednog kriminala i korupcije. Još jedna od tema sastanka bila je saradnja na pitanju stručnog usavršavanja novoimenovanih tužilaca u Posebnom odjelu Federalnog tužilaštva Federacije BiH. Glavni državni odvjetnik prihvatio je poziv na saradnju u budućnosti te je imenovao kontakt osobu ispred USKOK-a za pitanja saradnje i koordinacije sa Projektom pravosuđa u BiH.