Partnerski programi sa tužilaštvima

USAID-ov Projekat pravosuđa potpisao partnerske programe sa četiri tužilaštva

Objavljeno: Februar 23, 2015
USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini potpisao je Partnerski program sa četiri od ukupno 19 tužilaštava u BiH koliko će ih do kraja biti uključeno u Program u toku trajanja projekta. Prvu grupu od četiri tužilaštva čine Okružno tužilaštvo u Doboju i Istočnom Sarajevu i Kantonalno tužilaštvo u Zenici i Tuzli. Ova četiri tužilaštva biće u fokusu aktivnosti Projekta pravosuđa u prvoj godini projekta, dok će ostala tužilaštva biti uključivana u program u periodu od druge do pete godine.

U okviru Programa partnerstva sa tužilaštvima biće izvršena detaljna analiza situacije i potreba u svim izabranim tužilaštvima koja će poslužiti za izradu pojedinačnih planova tehničke i stručne pomoći. Namjera je da se osmisli ciljana stručna pomoć te da se angažuju prvenstveno domaći i regionalni stručnjaci, kao i stručnjaci iz drugih pravosudnih sistema po potrebi, za ona područja u kojima je utvrđena potreba za dodatnom stručnom podrškom i razmjenom profesionalnog iskustva u cilju unapređenja rada i bolje efikasnosti. U okviru potpisanih programa, projekat će također pomagati u identificiranju najboljih praksi u svim tužilaštvima što će se kasnije razrađivati i podijeliti sa ostalim tužilaštvima.

USAID-ov Projekat pravosuđa je petogodišnja inicijativa u području vladavine prava koju finansira Američka agencija za međuranrodni razvoj (USAID). Ona je prvestveno posvećena jačanju profesionalnog statusa i rada tužilaca, unapređenju efikasnosti u izvršenju presuda i jačanju kapaciteta pravosudnih institucija za borbu protiv korupcije i očuvanje javnog integriteta. 

Projektne aktivnosti će se provoditi u svih 19 tužilaštava u BiH kao i u većem broju sudova u bliskoj saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH i drugim relevantnim akterima. Okosnicu projekta čine pristupanje Bosne i Hercegovine EU, USAID-ova Strategija razvoja BiH, preporuke iz Strukturiranog dijaloga i Izvještaj EU o napretku BiH, a u svima se naglašava potreba za efikasnijim mjerama protiv korupcije i privrednog kriminala kao i za transparentnijom i odgovornijom vlasti u BiH za sve građane.