Jačanje tužilačkih kapaciteta za rad na predmetima korupcije

Uručeni certifikati uspješnim polaznicima specijalističke obuke za borbu protiv korupcije

Objavljeno: Maj 25, 2017

Svečanom ceremonijom dodjele certifikata, 25. maja 2017. godine okončan je dvogodišnji program specijalističke obuke za tužioce u BiH iz oblasti procesuiranja predmeta korupcije, koji je USAID-ov Projekt pravosuđa proveo u partnerstvu sa VSTV-ovim Projektom jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa koji finansiraju vlade Švicarske i Norveške, te u saradnji sa entitetskim Centrima za edukaciju sudija i tužilaca. Obuke su pružali domaći i međunarodni eksperti sa velikim znanjem i iskustvom u oblasti otkrivanja i gonjenja procesuiranje krivičnih djela sa koruptivnim elementima.

Program specijalističke edukacije je bio zasnovan na stručnoj i detaljnoj procjeni potreba tužilaca u procesuiranju predmeta korupcije, koja je izrađena 2015. godine, a u kojoj je učestvovalo preko 100 nosilaca pravosudnih funkcija. Prvenstveni cilj ovog programa specijalističke edukacije je smanjiti broj krivičnih djela korupcije putem profesionalnog usavršavanja i umrežavanja tužilaca radi uspješnijeg otkrivanja i efikasnijeg procesuiranja krivičnih djela korupcije pred pravosuđem u BiH.

Certifikati su dodijeljeni 25 tužilaca sa svih nivoa tužilačkog sistema u Bosni i Hercegovini, koji su u proteklom periodu imali mogućnost da ostvare kontakte, prepoznaju zajedničke probleme, razgovaraju o rješenjima i povežu se, te stiču važna iskustva i specijalistička znanja, između ostalog, na teme zakonitosti dokaza, provođenja posebnih istražnih radnji u procesuiranju predmeta korupcije, i gonjenju visokopozicioniranih službenika.

Tužilac Adnan Tulić iz Kantonalnog tužilastva Unsko-sanskog kantona, upitan o značaju okončanog programa specijalističke obuke, u ime svih učesnika izjavio je sljedeće: "Program specijalističkih obuka iz oblasti procesuiranja predmeta korupcije je zasigurno najkorisniji skup obuka za tužioce koji je proveden u okviru CEST-ova, a u saradanji sa donatorima. Pored širokog specijalističkog znanja i izuzetno vrijednih iskustava, koje su nam prenijeli domaći i strani eksperti, želio bih istaći i činjenicu da je došlo do uspostavljanja dragocjenih veza i razmjene iskustava između tužilaca iz različitih tuzilaštava u BiH, a što će nam sigurno biti od velikog značaja u našem radu na predmetima korupcije. Iskreno se nadam da ovo nije kraj i da ćemo u narednom periodu nastaviti sa ovakvim obukama. Također bih želio da se zahvalim USAID-u i svim ostalim organizatorima što su mi pružili priliku da budem dio ovog procesa od velikog značaja za Bosnu i Herecgovinu i vraćanja povjerenja javnosti u rad tuzilaštava."

USAID-ov Projekt pravosuđa nastavlja sa pružanjem podrške tužilaštvima u BiH na unaprjeđenju procesuiranja predmeta korupcije, organizovanog kriminal i privrednog kriminala, te jačanju integriteta pravosudnih institucija i podizanja povjerenja javnosti u njihov rad.