Borba protiv korupcije

Unapređenje komunikacije između revizora i tužilaca u Federaciji BiH

Objavljeno: Juli 04, 2018

Dobra komunikacija između tužilaca i revizora u Bosni i Hercegovini (BiH) ključna je u borbi protiv korupcije, zaključak je prvog sastanka između revizorskih timova Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH (FBiH) i tužilaca iz FBiH koji se održao danas (04.07.2018.) u Sarajevu.

„Danas je prilika da nastavimo jačati saradnju i komunikaciju Ureda i tužilaštava u FBiH, da otvoreno razgovaramo o izazovima sa kojima se suočavamo u radu, a sve s ciljem pokretanja promjena u životima građana i sticanja njihovog povjerenja“, rekao je generalni revizor Dževad Nekić na ovom sastanku. On je dodao kako je cilj Ureda za reviziju institucija u FBiH jačanje javnog sektora.

Najveći izazov sa kojima se suočavaju tužilaštva pri razmatranju revizorskih izvještaja su nedostatak stručnjaka u finansijskoj oblasti koji bi pružali stručnu podršku tužiocima. Također, tužilaštva nemaju dovoljno razvijene kapacitete u oblasti tumačenja i razumijevanja revizorskih pojmova i nalaza.

„Izrada neke vrste revizorskog pojmovnika koji detaljno objašnjava značenje određenih termina koji revizori najčešće koriste, što je preporučio i USAID Projekt pravosuđa u BiH kroz svoju Analizu o korištenju revizorskih nalaza u tužilaštvima, sigurno bi unaprijedilo razumijevanje revizorskih izvještaja od strane tužilaca“, rekla je zamjenica glavnog tužioca Federalnog tužilaštva FBiH Alma Tirić.  

Ona je dodala kako bi bilo važno implementirati i preporuku USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH da Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH donese neku vrstu smjernica za postupanje za tužioce i stručne saradnike u pogledu korištenja revizorskih izvještaja i načina komunikacije sa revizorima.

Na ovom sastanku dogovoren je plan narednih aktivnosti koje imaju za cilj nastavak saradnje i unapređenje komunikacije između Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH (FBiH) i tužilaštava u FBiH.

Organizaciju ovog sastanka podržao je USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH. Uz podršku Projekta, prethodno je postignut dogovor između glavnih tužilaca FBiH i generalnog revizora FBiH o mehanizmu unapređenja komunikacije između ovih institucija.