Nastatvak podrške jačanju tužilačkih kapaciteta u BiH

Tužioci iz BiH učestvovali na specijalističkoj edukaciji iz oblasti borbe protiv korupcije

Objavljeno: April 28, 2017

USAID-ov Projekat pravosuđa je u periodu od 24.-28. aprila 2017., podržao učešće 11 tužilaca iz svojih partnerskih tužilaštava u naprednom anti-korupcijskom treningu posvećenom istragama i procesuiranju korupcije u javnom sektoru, u organizaciji CEELI Instituta u Pragu. Pored učesnika iz BiH, na treningu su učešće uzeli i tužioci, istražitelji i saradnici u anti-korupcijskim institucijama iz Crne Gore, Gruzije, Armenije, Ukrajine i Rusije.

Obuka tužilaca bila je koncipirana na način da se kroz studiju kompleksnog slučaja, analiziraju različite faze istrage i na hipotetički način poduzimaju istražne aktivnosti posvećene otkrivanju kompleksne mreže počinilaca koruptivnih djela u javnom sektoru. Kroz rad na studiji slučaja obrađuje se niz pojedinačnih tema koje su od ključnog značaja za uspjeh istrage, i to: planiranje istrage, izvori dokumentarnih dokaza, pretraživanje online baza podataka, sakupljanje i analiza elektronskih dokumenata, sumnjive okolnosti i upozorenja koja ukazuju na koruptivna ponašanja, forenzičko računovodstvo/analitika podataka, integracija finansijske evidencije i drugih dokumentarnih dokaza, ispitivanje svjedoka i optuženih o važnim činjenicama.

Projekat pravosuđa je na ovaj način pružio podršku partnerskim tužilaštvima, i to: Kantonalnim tužilaštvima u Tuzli, Sarajevu, Orašju i Zenici, Okružnim tužilaštvima u Banja Luci, Bijeljini, te Posebnom odjeljenju za organizovani kriminal i najteže oblike privrednog kriminala Republičkog tužilaštva Republike Srpske. Tužioci iz ovih tužilaštava su imali priliku ne samo čuti predavanja vodećih stručnjaka u oblasti istraživanja korupcije u javnom sektoru sa značajnim iskustvom rada na međunarodnim istragama, već i kroz praktične analize slučaja demonstrirati svoje istražne vještine i raditi na njihovoj dodatnoj nadogradnji.