Obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa za sudije Općinskog suda u Sarajevu

Sudija mora uvijek stavljati javni interes ispred privatnog

Objavljeno: Septembar 28, 2018

“Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu”, rekla je međunarodna ekspertica za etiku Victoria Henley danas (28.09.2018.) u Sarajevu na obuci za sudije Općinskog suda u Sarajevu.

Henley je pojasnila kako je važno da se odluke u pravosuđu donose nezavisno i nepristrasno, te da je neophodno da postoje objektivne kontrole za nosioce pravosudne funkcije kada je u pitanju sukob interesa, kao što je podnošenje imovinskih kartona i izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa.

Na obuci na kojoj je prisustvovalo oko 40 učesnika razgovaralo se između ostalog o tome šta je to stvarni, šta potencijalni, a šta pretpostavljeni sukob interesa, kako poduzeti neophodne korake za sprečavanje sukoba interesa, te o važnosti kontinuirane edukacije u ovoj oblasti. Zaključeno je kako je za nosioce pravosudne funkcije važno da uvijek budu na oprezu u ovom smislu, te da blagovremeno prepoznavaju, razmišljaju i savjetuju se o etičkim dilemama.

“Jako smo ponosni što je Općinski sud u Sarajevu prvi sud u Bosni i Hercegovini gdje se realizira ovakva vrsta obuka za sudije. Sprečavanje sukoba interesa i davanje prednosti javnom nad ličnim interesom od presudne je važnosti za očuvanje integriteta pravosuđa i jačanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem“, rekla je predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović.

Obuka se bazirala na Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH usvojilo u julu 2016. godine. S tim u vezi, razgovaralo se o nespojivosti određenih aktivnosti sa dužnostima nosilaca pravosudne funkcije, izvještavanju o imovini, primanjima poklona, zloupotrebi povjerljivih informacija, ex parte komunikaciji, te o nepotizmu.

Ova obuka održana je u sklopu provođenja mjera za unaprjeđenje integriteta iz Plana integriteta Općinskog suda u Sarajevu. Planovi integriteta su preventivni antikorupcijski instrumenti koji imaju za cilj da umanje rizik od pojave koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije, te promovišu etično ponašanje, odgovornost i profesionalnost u pravosuđu.

Izradu Plana integriteta za Općinski sud u Sarajevu i organizaciju ove obuke podržao je USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH.