Prezentacija stručnih analiza

Stručne analize suđenja za korupciju u BiH

Objavljeno: Januar 25, 2018

U organizaciji USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH  danas (25.01.2018.) su u Sarajevu prezentirane tri stručne analize u čijem fokusu su oblasti identificirane kao kritične tačke u krivičnopravnom sistemu Bosne i Hercegovine (BiH). Ovom prilikom promovirane su Analiza procesuiranja koruptivnih krivičnih djela u BiH kroz prikaz odabrane sudske prakse“, Analiza sistema angažovanja vještaka u predmetima korupcije i organizovanog i privrednog kriminala“, te Analiza sistema oduzimanja imovine pribavljene vršenjem krivičnih djela u BiH“

„Sva pitanja obuhvaćena ovim stručnim analizama predstavljaju izazove i prepreke uspješnom i efikasnom procesuiranju složenih oblika krivičnih djela, a na prvom mjestu korupcije. Smatram kako će ove analize i njihove preporuke dugoročno biti veoma korisne kompletnoj pravosudnoj zajednici u BiH, ali i kreatorima politika kada je u pitanju usvajanje pravilnog strateškog pristupa za borbu protiv korupcije“, rekla je tužiteljica i članica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Berina Alihodžić. 

U procesu izrade ovih analiza aktivno su sudjelovali predstavnici pravosudne zajednice u BiH, a u partnerstvu sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava koja djeluje pri VSTV BiH, USAID-ov Projekt pravosuđa je organizovao niz konsultativnih događaja na kojima su učešće uzeli i predstavnici relevantnih institucija i organizacija koji djeluju u oblastima obuhvaćenim analizama.  

Prezentaciji ovih stručnih analiza prisustvovao je značajan broj predstavnika pravosudne zajednice u BiH. Analize od danas su dostupne na web stranici USAID Projekta pravosuđa u BiH www.usaidjp.ba – link „Publikacije“.