Seminar za predstavnike pravosudne zajednice u BiH

Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu

Objavljeno: April 19, 2018

Neophodno je razmotriti donošenje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u pravosuđu, kako bi bila osigurana dosljedna primjena pravila o sukobu interesa, jedan je od zaključaka seminara za predstavnike pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini (BiH) koji se održava 18. i 19. aprila 2018. godine u Sarajevu.

„Sudije i tužioci su javni dužnosnici i upravo oni duguju najveći stepen odgovornosti građanima BiH. Neophodno je otkloniti bilo kakvu sumnju da njihovi lični i finansijski interesi mogu uticati na postupak donošenja odluka. Javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu“, rekla je disciplinska tužiteljica iz Kalifornije Victoria Henley, predavačica na ovom seminaru.

Ona je dodala da je neophodno stalno raditi na jačanju kulture koja ne tolerira sukob interesa.

Ovo je prva obuka ove vrste o etičkim standardima u pravosuđu u čijem fokusu su Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) usvojilo u julu 2016. godine.

Zaključci sa ovog seminara bit će ugrađeni u Priručnik VSTV za primjenu etičkih kodeksa za sudije i tužioce koji je trenutno u izradi.

Seminar su organizirali USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH i centri za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske.