Jačanje tužilačkih kapaciteta u BiH

Specijalistička obuka za tužioce

Objavljeno: Novembar 16, 2017

Optužnice u predmetima privrednog i organiziranog kriminala u fokusu su specijalističke obuke za tužioce koja se održava danas i sutra (15. i 16. novembar 2017.) na Bjelašnici.

Obuci prisustvuje 26 tužioca i tužiteljica iz cijele BiH, za koje je ovo prilika da usvoje dodatna specijalistička znanja u oblasti izrade tužilačkog istražnog plana, te da usavrše znanja i razmjene iskustva kada je u pitanju korištenje i značenje dokaza prilikom pripreme optužnice.

Jedan od predavača je Stefan Trunk, viši javni tužilac, šef Odjela za privredni kriminal Tužilaštva u Duisburgu, Njemačka.

Ovu specijalističku obuku za tužioce USAID Projekt pravosuđa BiH organizira u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem (VSTV) BiH, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, te sa Projektom „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, kojeg implementira VSTV BiH.