Obuka u Tesliću

Recept za uspjeh: Kvalitetan budžetski zahtjev

Objavljeno: Mart 20, 2018

"Ovo je prva obuka ovakve vrste i veoma je značajno  što na obuci zajedno učestvuju rukovodioci i finansijski službenici iz pravosudnih institucija", rekla je glavna tužiteljica Okružnog javnog tužilastva u Doboju Željka Radović na obuci u Tesliću 20. marta, čiji su suorganizatori bili  USAID Projekat pravosuđa u BiH i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

U fokusu ove obuke bila je izrada kvalitetnog prijedloga budžetskih prioriteta za period od tri godine, kao osnov za izradu budžetskog zahtjeva u procesu dodjele godišnjih sredstava za rad institucija. Kvalitetan i dobro argumentiran zahtjev je ključan za osiguranje adekvatnih budžetskih sredstava.

Učesnici su imali priliku razgovarati o osnovnim principima budžetiranja, a to su utvrđivanje realnog budžeta, koji je fiskalno odgovoran i ekonomski opravdan. Zaključeno je kako je jako važno u ovom procesu odrediti prioritete, te na najbolji mogući način rasporediti ograničena budžetska sredstva.

Edukatorice na ovoj obuci bile su konzultantice USAID-ovog projekta pravosuđa u BiH Svetlana Radovanović (pomoćnica ministra finansija Republike Srpske) i Zuhra Osmanović-Pašić (stručnjakinja za budžete).