Jačanje tužilačkih kapaciteta za rad na predmetima korupcije

Realizovana specijalistička obuka za tužioce iz BiH

Objavljeno: Septembar 23, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa organizovao je specijalističku obuku za tužioce koji rade na predmetima korupcije. Obuka je trajala dva dana, od 20 – 21.9.2016. godine, i dio je dvogodišnjeg specijalističkog programa za tužioce kojeg zajednički provode u 2016. i 2017 godini USAID-ov Projekat pravosuđa i Švicarski projekat jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa. Obuka je provedena u saradnji s VSTV-om i CEST-ovima RS i FBiH.

Tokom dva dana edukacije, obrađene su sljedeće teme:

  • Informanti (doušnici) kao obavještajni izvori, i
  • Upravljanje predmetom i istražne radnje.
  • Neposredni i posredni dokazi, i organizacija i procjena dokaza kako bi se uspješno prezentirali pred sudom
  • Uzbunjivači i zaštita svjedoka.

Predavači su bili domaći tužioci, policijski službenici kao i međunarodni eksperti sa značajnim praktičnim iskustvom i zapaženim rezultatima u provođenju istraga u predmetima sa obilježjima korupcije u BiH.

Prezentirani su teoretski i praktični aspekti rada na ovim predmetima, a pružena je i mogućnost za razmjenu iskustava i mišljenja između polaznika obuke i predavača.

U narednom periodu biće realizovane dodatne aktivnosti iz oblasti stručnog usavršavanja prema usvojenom planu i programu za specijalističku edukaciju za tužioce koji rade na procesuiranju spomenutih predmeta.