Jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine

Radna posjeta Ministarstvu pravde Zapadnohercegovačke županije

Objavljeno: Juli 05, 2017

Vijest je preuzeta sa stranice Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke.

Danas, 5. srpnja 2017., u Širokom Brijegu, ministrica pravosuđa i uprave  Županije Zapadnohercegovačke zajedno sa svojim suradnicima, održala je sastanak s direktoricom USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini Biljanom Potparić-Lipa, na temu primjene i provedbe, Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom Županije Zapadnohercegovačke. Imajući u vidu kako je Zapadnohercegovačka županija jedina u Federaciji BiH sa svojim usvojenim i na snazi Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom, na sastanku razgovaralo o uspješnosti provedbe ovoga Zakona, mogućih prepreka za njegovu punu primjenu, kao i o odnosu županijskog zakona naspram Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije BiH.

Direktorica USAID-ovog Projekta Potparić-Lipa, je na sastanku iznijela kako je Projekt u procesu izrade sveobuhvatne analize o sustavu oduzimanja imovinske koristi proistekle iz kaznenih djela u BiH, koja bi prvenstveno poslužila kao alat tužiteljima ali i drugim sudionicima u postupku oduzimanja imovine proistekle iz kaznenih djela.

Imajući u vidu da je USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini u partnerskoj suradnji sa Županijskim tužiteljstvom, ministrica Markić  je naglasila kako su ovakvi oblici suradnje i pomoći, podrška jačanju kapaciteta tužiteljstva za rad na predmetima korupcije, gospodarskog i organiziranog kriminala, te da je jedna sveobuhvatna analiza o sustavu oduzimanja imovinske koristi proistekle iz kaznenih djela na razini BiH, svakako poželjna i od koristi u radu provedbenih tijela.