Jačanje kapaciteta za odnose sa javnošću u tužilaštvima u BiH i unaprjeđenje transparentnosti u radu

Radionica za glasnogovornike u tužilaštvima u BiH

Objavljeno: Juni 07, 2016
USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Projektom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” organizovali su radionicu 7. juna, 2016. godine u Sarajevu, u prostorijama VSTV-a za glasnogovornike tužilaštava u BiH, sa temom utvrđivanja kriterija za praćenje i procjenu kapaciteta tužilaštava u BiH u oblasti odnosa sa javnošću i transparentnosti.

Radionicu je vodio dr. Sanin Džidić, direktor monitoringa i evaluacije u USAID-ovom Projektu pravosuđa u BiH. Na radionici su razmatrani kvalitativni aspekti u odnosima tužilaštava sa javnošću u BiH. Na osnovu ove radionice i radionice održane u Tesliću 4. i 5. maja 2016. godine, u saradnji sa Projektom “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”, ponudit će se prijedlozi za kvantitativne i kvalitativne indikatore, koji će u narednom periodu biti finalizirani i predloženi VSTV-u na usvajanje. Indikatori bi trebali poslužiti unaprjeđenju transparentnosti tužilaštava u BiH i poboljšanju njihovih odnosa s javnošću, kao dugoročnim strateškim ciljevima VSTV-a u oblasti pravosuđa.