Priprema Analize sistema oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelima u BiH

Objavljeno: Mart 28, 2017

USAID-ov Projekat pravosuđa je 28.3.2017, u Sarajevu, u saradnji sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH, organizovao konsultativni sastanak povodom Analize sistema oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelima u BiH. Projekat već duže vremena radi na pripremi sveobuhvatne analize na ovu temu, a sastanak je upriličen kako bi se sa predstavnicima pravosudne zajednice i drugim važnim subjektima koji djeluju u sistemu oduzimanja imovine krivičnim djelima, raspravili i verificirali preliminarni nalazi i preporuke.

Jedan od najvažnijih razloga za izradu Analize je činjenica da se oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom još uvijek u velikom broju slučajeva svodi na deklarativno izricanje u krivičnim presudama, dok društvena zajednica od toga ima malo koristi. Zbog toga je bilo neophodno temeljito ispitati, prije svega, raznoliki pravni okvir koji u BiH postoji u ovoj oblasti, a zatim i prakse postupanja tužilaca, sudija i drugih učesnika u postupku oduzimanja, uključujući pravovremeno otkrivanje, obezbjeđenje i u konačnici oduzimanje imovine, te na taj način identificirati ključne nedostatke trenutnog sistema i ponuditi najbolja rješenja za poboljšanja.

S obzirom da Analiza na određeni način treba da predstavlja direktnu refleksiju trenutnih stavova stručne zajednice, tj. šireg kruga subjekata koji u svom radu imaju dužnost da se bave otkrivanjem, osiguranjem i oduzimanjem imovine stečene krivičnim djelima, veoma je važno prikupiti mišljenja svih relevantnih subjekata kako bi se osigurala vjerodostojnost nalaza i preporuka.

Konsultativnom sastanku prisustvovali su predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, tužilaštava, sudova, pravobranilaštava, akademske zajednice, advokatske profesije i nevladinog sektora. Svojim učešćem dali su veoma konstruktivan doprinos u razmatranju problematičnih oblasti kojima će se baviti Analiza, pružili dodatni kvalitet i osnažili rezultate Analize.

Nacrt Analize sistema oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelima u BiH će nakon uključivanja komentara proisteklih iz konsultativnog sastanka 28.3.2017. biti dostavljem svim subjektima koji su u njemu sudjelovali, a u okviru posljednjeg kruga konsultacija. Nakon toga Analiza će biti predstavljena kako stručnoj tako i opštoj javnosti.