Intenzivna saradnja sa tužilaštvima u Orašju, Brčko distriktu, Bijeljini i Banja Luci

Potpisani partnerski sporazumi o saradnji sa još četiri tužilaštva

Objavljeno: Novembar 11, 2016

Nastavljajući rad na jačanju kapaciteta tužilaštava u BiH za borbu protiv korupcije, organizovanog i privrednog kriminala, USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH potpisao je 10. novembra u Brčkom Sporazum o realizaciji tužilačkih partnerskih programa sa Tužilaštvom Brčko distrikta BiH, Okružnim javnim tužilaštvom Bijeljina, te Kantonalnim tužilaštvom Posavskog kantona. Dana 11. novembra potpisan je Tužilački partnerski program sa Okružnim javnim tužilaštvom Banja Luka.

Potpisivanje partnerskih programa predstavlja nastavak rada USAID-ovog Projekta pravosuđa u oblasti vladavine prava, a koji se realizuje u petogodišnjem periodu od oktobra 2014. do oktobra 2019. godine i orijentisan je na pružanje podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Ispred USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH sporazume je potpisala direktorica projekta Biljana Potparić-Lipa a ispred tužilaštava glavni tužioci Zekerija Mujkanović, Novak Kovačević, Luka Dabić i Lepir Želimir.

Jedan od osnovnih ciljeva projekta je pružanje podrške pravosudnim institucijama u BiH u nastojanjima da efikasno provode krivične postupke u predmetim korupcije, zloupotreba službenog položaja i drugim složenim predmetima privrednog i organiziranog kriminala.

Potpisivanjem ovih sporazuma, tokom narednih 12 mjeseci biće intenzivirana saradnja i pružanje tehničke pomoći navedenim tužilaštvima, čime će broj tužilaštava koja su primila tehničku podršku kroz ovaj projekat biti povećan na 15.

Prethodno je USAID-ov Projekat pravosuđa sarađivao sa kantonalnim tužilaštvima u Zenici, Tuzli, Mostaru, Širokom Brijegu, Sarajevu, zatim okružnim javnim tužilaštvima u Doboju, Istočnom Sarajevu, Trebinju, kao i entitetskim tužilaštvima. Tokom petogodišnje provedbe aktivnosti, predviđeno je da projektnim aktivnostima budu obuhvaćena sva tužilaštva u BiH.

Partnerskim programom su definisane aktivnosti koje će pomoći u procesu jačanja upravljačkih, organizacionih i stručnih kapaciteta partnerskih tužilaštva, kako bi se suočili sa izazovima u radu na kompleksnim i prioritetnim predmetima. U narednom periodu, za potrebe svakog od ovih tužilaštava biće izrađeni pojedinačni planovi za pružanje pomoći kako bi se uvažili specifični problemi sa kojima se suočavaju pojedina tužilaštva, te postigao maksimalan učinak projektne pomoći tokom perioda intenzivne saradnje.