Jačanje saradnje u stvarima koje se tiču borbe protiv korupcije

Potpisan Sporazum o razumijevanju i saradnji između USAID BiH, VSTV i APIK

Objavljeno: Juni 18, 2015
Danas je u prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Sarajevu potpisan trilateralni sporazum između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a cilj mu je unapređenje koordinacije i saradnje između strana potpisnica u borbi protiv korupcije.

USAID BiH, putem svog Projekta pravosuđa, nastavlja da podržava jačanje vladavine prava u BiH, ovom prilikom stavljajući u fokus svog djelovanja podršku jačanju tužilačkih kapaciteta u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela. Današnje potpisivanje Sporazuma o saradnji bila je prilika da se još jednom ukaže na opasnost koju predstavlja korupcija ukoliko se dozvoli njeno nekontrolisano širenje. U tom smislu direktor Misije USAID-a u BiH David Barth kazao je kako: „Cvjetanje korupcije koči privatna ulaganja, umanjuje privrednu aktivnost i povećava troškove poslovanja, što dalje produbljuje siromaštvo i dovodi čak i do političke nestabilnosti. Osim toga, korupcija omogućava sticanje povlaštenog položaja, te jačanje ekstremizma. Brojna istraživanja ukazuju na to da korupcija dovodi do ekstremizma i nacionalizma budući da ona po svojoj prirodi štiti nekolicinu i njihove interese na račun običnih ljudi. “

U svom obraćanju, predsjednik VSTV BiH Tegeltija i direktor APIK-a Lisak nedvosmisleno su iskazali ličnu i opredijeljenost institucija na čijem su čelu borbi protiv korupcije, podizanju saradnje između institucija na viši nivo i u tom smislu podržali potpisivanje Sporazuma kao dobar okvir za unapređenje borbe protiv korupcije i efikasnije iskorištavanje resursa koji su im trenutno na raspolaganju.

U narednom periodu se očekuje i operacionalizacija Sporazuma kroz zajedničke aktivnosti. USAID-ov Projekat pravosuđa inicirao je izradu Dijagnostičke studije o mogućim izvorima korupcije u pravosuđu te se očekuje da će u tom segmentu biti ostvarena značajna saradnja sa VSTV i APIK-om jer se po okončanju rada na izradi studije očekuje da domaće institucije preuzmu glavnu riječ u smislu provođenja zaključaka i rezultata istraživanja.