Podrška pravosuđu u BiH

Potpisan partnerski sporazum sa Kantonalnim tužilaštvom Unsko-sanskog kantona

Objavljeno: Novembar 20, 2017

U Bihaću je 17.11.2017. godine potpisan partnerski sporazum između Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH).

„Ovaj sporazum će doprinijeti jačanju kapaciteta Tužilaštva kada je u pitanju efikasno procesuiranje predmeta korupcije, zloupotrebe službenog položaja, privrednog i organiziranog kriminala“, rekla je glavna kantonalna tužiteljica Fadila Amidžić nakon potpisivanja sporazuma.

Od svog pokretanja u oktobru 2014. godine, Projekt je uspostavio partnerske odnose sa 16 tužilaštava u BiH, te sa Posebnim odjeljenjem Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Prošle sedmice partnerski sporazum uspostavljen je sa Kantonalnim tužilaštvom Bosansko-podrinjskog kantona, a već krajem mjeseca planira se i potpisivanje sporazuma sa Kantonalnim tužilaštvom Kantona 10. Tokom petogodišnje implementacije aktivnosti, planirano je da budu obuhvaćena sva tužilaštava u BiH.