Održan konsultativni sastanak između predstavnika ministarstava pravde i finansija i tužilaštva HNK

Podrška procesu izrade budžeta kantonalnih tužilaštava

Objavljeno: Februar 05, 2016
U okviru planiranih aktivnosti, Projekat pravosuđa pokrenuo je praksu održavanja konsultativnih sastanaka između predstavnika kantonalnih ministarstava pravde i finansija sa jedne strane i predstavnika kantonalnih tužilaštava i VSTV BiH sa druge strane. Cilj ovih sastanaka jeste pružanje pomoći u procesu pripreme, konsultacija i usvajanja godišnjih budžeta kantonalnih tužilaštava u skladu sa važećim propisima. Cilj je također da se adekvatno razmotre potrebe tužilaštava za jačanjem stručnih, organizacionih i materijalnih kapaciteta za rad na predmetima privrednog kriminala i korupcije, te da se putem relevantnih ministarstava pruži potrebna pomoć tužilaštvima za rad na ovim predmetima.

Prvi takav sastanak održan je u septembru prošle godine na području Ze-Do kantona, a 5. februara organizovan je i održan drugi sastanak sa predstavnicima vlasti HNK i Kantonalnog tužilaštva HNK. Sastanku su prisustvovali kantonalni ministar pravosuđa i uprave, pomoćnik kantonalnog ministra finansija, vršiteljica dužnosti glavnog kantonalnog tužioca, direktor Sekreterijata VSTV-a i šef Odjela za pravosudne budžete VSTV-a, predstavnici USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH.

Važno je istaći da je u decembru 2015.godine, USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH uspostavio Tužilački partnerski program sa šest novih tužilaštava, među kojima je i Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Partnerskim programom su definisane aktivnosti koje će pomoći u procesu jačanja upravljačkih, organizacionih i stručnih kapaciteta partnerskih tužilaštava, posebno u odnosu na kapacitete potrebne za rad na složenim predmetima korupcije, privrednog i organizovanog kriminala. Područje u kojem je, između ostalih, iskazana potreba za podrškom Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona odnosi se na pomoć u procesu pripreme, konsultacija i usvajanja godišnjeg budžeta u skladu sa važećim propisima.

Ovakve konsultacije između predstavnika kantonalne izvršne vlasti i Tužilaštva nastaviti će se i u narednom periodu kako bi se osigurala adekvatna finansijska podrška za realne potrebe Tužilaštva u radu na predmetima privrednog i organizovanog kriminala i korupcije i unapređenja transparentnosti, a posebno značajno će biti zapošljavanje stručnog savjetnika ekonomiste i službenika za odnose sa javnošću.