XI Stručno savjetovanje tužilaca u BiH

Panel posvećen korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu

Objavljeno: Oktobar 05, 2018

Korupcija u javnim nabavkama, oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom, te jačanje transparentnosti u radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini (BiH) bile su teme panela posvećenog korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu. Diskusije o navedenim temama upriličene su od 1. do 3. oktobra 2018. godine u okviru godišnje konferencije - Savjetovanja tužilaca u BiH.

Jedan od najvažnijih zaključaka dijela panela koji se odnosio na korupciju u javnim nabavkama bio je kako je neophodno da istražni organi u BiH proaktivnije djeluju u oblasti korupcije u javnim nabavkama, te da se fokusiraju na rane faze procesa javnih nabavki, budući da je ova faza zapravo vrlo plodno tlo za izvršenje koruptivnih krivičnih djela. Također, istaknuto je kako je neophodno uspostaviti adekvatne mehanizme saradnje između tužilaštava u BiH i Agencije za javne nabavke BiH.

“Važno je da tužilaštva u BiH intenziviraju svoje napore kada je u pitanju rad na finansijskim istragama. Neophodno je raditi na uspostavljanju sistema koji će omogućiti tužiocima da brže i lakše dođu do informacija koje su relevantne za finansijsku istragu”, rekao je glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić, jedan od moderatora dijela panela koji se odnosio na oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom.

Učesnici dijela panela gdje se razgovaralo o jačanju transparentnosti u radu tužilaštava složili su se kako glavni tužilac ima ključnu ulogu za kreiranje i poticanje pristupa otvorenosti tužilaštava prema medijima i građanima. S tim u vezi, zaključeno je kako bi bilo korisno dodatno regulisati ovu oblast nekom vrstom internog akta koji bi detaljnije uredio internu i eksternu komunikaciju za svako tužilaštvo u BiH.

Ovom prilikom prezentirani su i ključni elementi „Priručnika o istrazi, optuženju i presuđivanju krivičnih djela korupcije, krivičnih djela s elementima finansijskog kriminala, te djela organizovanog kriminala“ koji je još uvijek u fazi izrade.

Organizaciju ovog panela posvećenog korupciji, privrednom i organiziranom kriminalu podržao je USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH u saradnji sa Udruženjem tužilaca Federacije BiH i drugim važnim partnerima. Pored panela posvećenog korupciji, na ovom Savjetovanju upriličeni su i drugi tematski paneli u čijem fokusu su bili ratni zločini, trgovina ljudima, djeca u sukobu sa zakonom, te prevencija zloupotrebe migracija i azila.