Priča o uspjehu

Otvaranje linija komunikacije između tužilaštava i medija u BiH

Objavljeno: Maj 16, 2018

Nedugo nakon što je diplomirao pravo, Josip Aničić je počeo volontirati u Kantonalnom tužilaštvu Zapadno-hercegovačkog kantona u Širokom Brijegu. Inspirisan obukama koje je u ovoj oblasti organizirao USAID Projekt pravosuđa u BiH uz podršku partnera, Josip je bio posvećen tome da poboljša odnose s javnošću Tužilaštva u Širokom Brijegu. Njegova želja je bila da poboljša transparentnost ove treće grane vlasti, a ove obuke bile su izvrsna prilika za razvijanje vještina u toj oblasti.

“Svaki put nakon ovih obuka, ja sam se osjećao osnaženim i u jednom momentu, odlučio sam da pretvorim riječi u akciju. Kad sam se vratio sa jedne ovakve obuke, ja sam inicirao razgovor sa mojom šeficom, glavnom tužiteljicom o važnosti transparentnosti u pravosuđu i ona je nakon tog razgovora odlučila da me podrži”, objasnio je Aničić.  

Aničić je bio odlučan da istraje u namjeri da poboljša odnose tužilaštva i medija. On i glavna tužiteljica Vesna Ćavar sastali su se sa nekoliko novinara i otvoreno su razgovarali o uzrocima nepovjerenja između Tužilaštva u Širokom Brijegu i medija. Novinari su izrazili zabrinutost zbog zatvorenosti sistema, dok je Tužilaštvo izrazilo zabrinutost zbog toga što su se neke izjave u prošlosti vrlo često pogrešno interpretirale u medijima.

Dakle, Aničić je odlučio da upotrijebi vještine koje je stekao na obukama USAID Projekta pravosuđa u BiH, te da uspostavi otvorene i direktne linije komunikacije sa medijima. On je novinarima dao svoj broj mobitela i ohrabrio ih da ih kontaktiraju kada god žele u slučaju da trebaju neke dodatne informacije o radu Tužilaštva. On je zapravo na ovaj način odaslao jasnu poruku da je Kantonalno tužilaštvo Zapadno-hercegovačkog kantona otvoreno za saradnju i posvećeno jačanju tranparentnosti u radu.

„Mi sada imamo odličnu saradnju sa lokalnim medijima. Prošle godine naše Tužilaštvo je bilo u javnosti pohvaljeno kao jedno od najtransparentnijih i najproaktivnijih tužilaštava u BiH. Moguće je graditi mostove sa novinarima i postati saveznici, a ne biti neprijatelji“, rekao je Aničić.

Kao neko ko je sada zadužen za odnose sa javnošću u matičnom tužilaštvu, Aničić sada ima priliku da nastavi sa izgradnjom mostova između Tužilaštava i javnosti kojoj zapravo služi. Pismene zahvalnice Kantonalnom tužiteljstvu Zapadno-hercegovačkog kantona za transparentnost u 2017. godini od strane lokalnih medija možete vidjeti na https://kt-sirokibrijeg.pravosudje.ba