USAID-ov Projekt pravosuđa, FCJP i VSTV organizovali diskusiju na temu vrednovanja rada u pravosuđu

Okrugli sto na temu vrednovanja rada sudija i tužilaca u BiH

Objavljeno: Decembar 15, 2015
U zajedničkoj organizaciji USAID-ovog Projekta pravosuđa i Fondacije Centar za javno pravo, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je 15. decembra 2015. godine u hotelu Bristol održan okrugli sto na temu „Najnovija razmatranja i regionalna iskustva u domenu vrednovanja rada sudija i tužitelja te njihove disciplinske odgovornosti“. Okrugli sto su ispred organizatora otvorili Jasna Kilalić, zamjenica direktora Ureda za demokratiju USAID-a i prof. Edin Šarčević, predsjednik Fondacije Centar za javno pravo, dok se prisutnima ispred VSTV BiH obratila Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV-a.

Okrugli sto je odgovor na veliko interesovanje stručne javnosti za navedene teme, kao i kritike postojećih sistema ocjenjivanja i sistema utvrđivanja disciplinske odgovornosti. Učešće u okruglom stolu uzelo je preko 30 članova pravosudne zajednice iz cijele BiH, uključujući i predstavnike strukovnih udruženja sudija, tužilaca i stručnih saradnika.

Istraživanje percepcije stručne javnosti o pravosuđu koja je u 2015. godini proveo USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH pokazala su da blizu 65% sudija i tužilaca misli da postojeći sistem vrednovanja njihovog rada nije adekvatan, a kao glavne razloge takvog mišljenja navode da su ocjene samo statistički, odnosno kvantitativni pokazatelji, a ne i kvalitativni, te da nisu zasnovane na suštinskoj analizi njihovog rada.

Kada je u pitanju sistem disciplinske odgovornosti, istraživanje mišljenja šire javnosti otkrilo je da dva od tri ispitanika ne vjeruju da pravosudne institucije dovoljno kažnjavaju neetično i neprofesionalno ponašanje u vlastitim redovima. Ispitanici smatraju individualnu odgovornost sudija i tužilaca najvažnijim faktorom kod unapređenja kvalitete njihovog rada.

O postojećem sistemu ocjenjivanja kojeg primjenjuje VSTV na okruglom stolu je govorio Rusmir Šabeta, šef Odjela za pravosudnu upravu sekretarijata VSTV BiH. Regionalni osvrt ponudila je Gordana Krstić, predstavivši srbijanski model vrednovanja rada, dok je Maurizio Salustro, bivši sudija i tužilac iz Italije, kao nezavisni ekspert dao svoju ocjenu sistema ocjenjivanja tužilaca u BiH.

U diskusiji koja je uslijedila istaknuto je da sistem vrednovanja rada treba da ima za cilj da osigura, ne samo unapređenje efikasnosti, već i očuvanje ili unapređenje kvaliteta sudijskih i tužilačkih kapaciteta i prevenciju negativnih pojava u njihovom radu. Prijedlozi za unaprjeđenje o kojima su se učesnici saglasili, bili su između ostalog: da se izmjenama pravilnika o kriterijima za ocjenjivanje sudija i tužilaca poboljšaju kvalitativni kriteriji u odnosu na kvantitativne poput davanja veće važnosti ocjeni stručnosti, uzimanja u obzir rada na složenim predmetima, sposobnosti pravnog rasuđivanja, ocjenjivanje tužilačkog rada na istragama, uviđajima, pretresima, zatim ocjenjivanje odnosa prema poslu, poštovanja profesionalne etike i sl. Takođe, dat je prijedlog da se produži vremenski interval u kojem se vrši periodično ocjenjivanje rada sa jedne na tri godine.

Kada je u pitanju sistem utvrđivanja disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudne funkcije disciplinski tužilac g. Mirza Hadžiomerović, predstavio je nalaze Funkcionalne analize Ureda disciplinskog tužioca i rezultate konsultacija sa stručnom zajednicom o disciplinskoj praksi u BiH. Istraživanje je imalo za cilj utvrditi percepciju sudija i tužilaca o sistemu disciplinske odgovornosti u pravosuđu, sa posebnim naglaskom na pravičnost i nepristrasnost disciplinskih postupaka, uključujući i šira pitanja, kao što su institucionalna nezavisnost i nadležnost Ureda disciplinskog tužioca-a (UDT). Načelnica Odeljenja za statusna pitanja sudija Visokog saveta sudstva Republike Srbije, Smilja Spasojević je govorila o disciplinskoj odgovornosti sudija u Republici Srbiji u regulativi i praksi.

Imajući u vidu da nezavisnost nosilaca pravosudnih funkcija nije privilegija data u njihovom sopstvenom interesu, već u interesu vladavine prava i lica koja traže i očekuju nepristrasnu pravdu, učesnici okruglog stola složili su se da je potrebno pristupiti izmjenama i unaprjeđenju postojećeg sistema. Naglašena je potreba stvaranja funkcionalne veze između disciplinske odgovornosti i ocjene rada i napredovanja u karijeri jer većina sudija i tužilaca smatra da odluke disciplinskih organa trebaju biti faktor u odlučivanju o napredovanju u karijeri kandidata (putem imenovanja na više pozicije) u zavisnosti od ozbiljnosti utvrđene disciplinske odgovornosti kandidata.

Kao jedan od najvećih problema u vezi s radom UDT istaknut je veoma veliki procenat odbačenih prijava protiv nosilaca pravosudnih funkcija te da je potrebno uspostaviti odgovarajući sistem kontrole tog procesa. Takođe, zaključeno je da bi UDT trebao unaprijediti sistem prikupljanja statističkih podataka o radu UDT-a kao i način njihove analitičke obrade.