Podrška pravosuđu u BiH

Okončan dvogodišnji trening tužilaca u oblasti borbe protiv organizovanog i privrednog kriminala

Objavljeno: Decembar 05, 2017

“Ovakav vid specijalističke obuke je izuzetno koristan za tužioce koji rade na složenim predmetima privrednog i organizovanog kriminala i bilo bi neophodno nastaviti sa ovakvim obukama i u budućnosti“, rekao je zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Pavo Radoš, jedan od  23 tužioca iz BiH koji su 05.12.2017. godine dobili certifikate za uspješno pohađanje ove specijalističke  obuke.

Ovaj program specijalističke obuke rezultat je saradnje USAID-ovog Projekta pravosuđa BiH sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, kroz Projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, te Centrom za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) Federacije BiH i CEST-om Republike Srpske.