Konferencija VSTV BiH u Mostaru

Nezavisno i odgovorno pravosuđe ključno za EU integracije BiH

Objavljeno: Decembar 10, 2018

Kakvo je stanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) danas i kako ga unaprijediti, za dobrobit svih građana, bile su teme u fokusu konferencije koja se održala 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru. Na konferenciji su učestvovali rukovodioci pravosudnih institucija u BiH, predstavnici izvršne vlasti, strukovnih udruženja i međunarodne zajednice u BiH.

Ovih posljednjih godinu dana slobodno možemo nazvati EU fazom pravosuđa BiH, gdje nastojimo da uskladimo pravosudne standarde naše zemlje sa standardima Evropske unije (EU)“, rekao je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine (BiH) Milan Tegeltija.

Predsjednik Tegeltija je također dodao kako u ovom procesu pravosudne reforme, VSTV BiH ima veliku podršku Ureda Specijalnog predstavnika Evropske unije (EUSR) u BiH i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH.

Na konferenciji se razgovaralo i o ocjenjivanju rada sudija i tužilaca, efikasnosti i kvaliteti rada sudova i tužilaštava, organizovanom kriminalu i korupciji, te o nezavisnosti, integritetu i odgovornosti pravosudnih institucija. Istaknuto je kako krajnji cilj treba biti uspostavljanje nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa koje će biti u mogućnosti da se suprotstavi privrednom i organiziranom kriminalu, te korupciji, što je ključno za vraćanje povjerenja javnosti u pravosuđe i za EU integracije BiH.

Na ovoj konferenciji prisutni tužioci i sudije podržali su Inicijativu VSTV BiH za izmjene Zakona o VSTV-u od jula 2018. godine i u tom smislu posebno istakli važnost očuvanja nezavisnosti pravosuđa. Također, ovom prilikom učesnici konferencije su još jednom istaknuli svoju opredijeljenost da nastave sa dosljednom primjenom Smjernica o sprečavanju sukoba interesa u pravosuđu i planova integriteta, čiju će implementaciju pratiti VSTV BiH.

Također, zaključeno je i kako je neophodno potraživati adekvatno finansiranje rada pravosudnih institucija, budući da od toga zavisi efikasan rad ovih institucija. Sugerisano je i kako je potrebno da VSTV BiH preispita postojeću sistematizaciju u tužilaštvima i sudovima, a posebno kada su u pitanju nosioci pravosudnih funkcija koji rade na predmetima korupcije i organizovanog kriminala.

Ovu konferenciju tradicionalno, već nekoliko godina organizira VSTV BiH, uz podršku USAID-a i EUSR.

Zaključke sa konferencije moguće je pročitati ovdje.