Jačanje tužilačkih kapaciteta za rad na predmetima korupcije

Nastavak serije specijalističkih obuka za tužioce koji rade na predmetima korupcije

Objavljeno: Oktobar 27, 2016

USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH organizovao je danas u Mostaru specijalističku obuku za 30 tužilaca koji rade na predmetima korupcije. Obuka je realizovana u saradnji sa švicarskim Projektom jačanja tužilačkih kapaciteta, te centrima za edukaciju sudija i tužilaca RS i FBIH. Današnja specijalistička obuka bila je usmjerena na finansijske dokaze u predmetima sa elementima korupcije, revizorske izvještaje, te proaktivne istražne radnje. Predavači su bili Hrvoje Šapina ekspert za finansijeske istrage USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH, Halida Vrabac tužiteljica u Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, tužilac Tužilaštva BiH Mirza Hukeljić, te istražilac u Tužilaštvu BiH Davor Knežević.