Jačanje tužilačkih kapaciteta za rad na predmetima korupcije

Nastavak realizacije specijalističke obuke za tužioce iz BiH

Objavljeno: Oktobar 07, 2016

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH nastavlja pružati podršku organizaciji specijalističkih obuka tužilaca u BiH koji rade na predmetima organizovanog i privrednog kriminala, u saradnji sa VSTV-om BiH i CEST-ovima FBiH i RS. Dvodnevna obuka održana 5. i 6. oktobra bila je posvećena temama oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom, vođenju finansijskih istraga i kaznenoj politici u predmetima privrednog i organizovanog kriminala. Predavači na obuci bile su sudija Vrhovnog suda FBiH Liljana Filipović, sudija Vrhovnog suda RS Daniela Milovanović, tužiteljica i zamjenica ravnateljice USKOK-a Marija Vučko, tužilac Tužilaštva BiH Ismet Šuškić, tužiteljica iz SAD Laura Neubauer i Jasminka Šarčević, viši inspektor za pranje novca iz SIPA-e.