Seminar u Međugorju

Mediji i pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Objavljeno: Oktobar 31, 2018

Kako unaprijediti komunikaciju i saradnju između novinara i predstavnika pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini (BiH), bilo je centralno pitanje dvodnevnog seminara „Mediji i pravosuđe u BiH“ koji se održao 29. i 30. oktobra 2018. godine u Međugorju u organizaciji Udruženja „BH Novinari“. Odgovore na ovo pitanje zajednički su tražili novinari, predstavnici pravosudnih institucija u BiH i međunarodni eksperti u ovoj oblasti.

Učesnici ovog seminara pokušali su da zajedno identificiraju postojeće izazove u komunikaciji na relaciji mediji-pravosuđe, te da daju svoje prijedloge s ciljem unapređenja međusobnih odnosa i saradnje, te jačanja transparentnosti u radu pravosudnih institucija.

„Izazov u komunikaciji svakako predstavlja nedostatak profesionalnih glasnogovornika u pravosudnim institucijama. S druge strane, neophodno je da novinari koji izvještavaju o radu pravosudnih institucija budu educirani i senzibilizirani za izvještavanje u ovoj oblasti. To je dakle dvosmjeran proces, ali vjerujem da je moguće uspostaviti jednu održivu saradnju kroz kontinuiran dijalog“, rekla je glasnogovornica Federalnog tužilaštva Federacije BiH Nina Hadžihajdarević, jedna od učesnica ovog seminara.    

Na ovom seminaru predstavnici USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH prezentirali su svoje aktivnosti u oblasti jačanja transparentnosti u radu tužilaštava u BiH, te plan budućih aktivnosti. Projekt pravosuđa u BiH već petu godinu kontinuirano pomaže partnerskim tužilaštvima u BiH da jačaju svoje kapacitete, kako bi efikasnije procesuirali složene oblike kriminala, te bolje komunicirali svoje aktivnosti prema građanima i medijima.

Seminar „Mediji i pravosuđe u BiH“ realizirao se u okviru projekta Vijeća Evrope – Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi govora u medijima Jugoistočne Evrope (JUFREX).