Saradnja tužilaštava u Sarajevu i Mostaru

Kako oduzeti nezakonito stečenu imovinu?

Objavljeno: April 27, 2018

„Jako je važno da mi kao tužioci nastavimo da jačamo svoje kapacitete za vođenje finansijskih istraga. Saradnja i razmjena iskustava među tužilaštvima u BiH je svakako ključna“ rekla je tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Amra Mehmedić danas (27.04.2018. godine) u Sarajevu na sastanku u čijem fokusu je bilo rukovođenje finansijskim istragama.

Ovom prilikom kolege tužioci iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona imali su priliku da razmijene iskustva o pitanjima kao što su kada i na koji način je potrebno provesti finansijsku istragu usmjerenu na oduzimanje nezakonito stečene imovine. 

Učesnici sastanka razgovarali su i o tome kako identificirati predmete u kojima je neophodno pokrenuti finansijske istrage, koji su to potrebni resursi, te o modalitetima uspostavljanja dobre saradnje sa agencijama za provođenje zakona.

Organizaciju ovog sastanka podržao je USAID Projekat pravosuđa u BiH.