Seminar za glavne tužioce i glasnogovornike tužilaštava u BiH

Kako informisati javnost o kompleksnim predmetima?

Objavljeno: April 13, 2018

Ne postoji prosta matematička formula na koji način informisati javnost o kompleksnim predmetima u tužilaštvima. Pa ipak, ono što je bitno jeste intenziviranje rada na takvom predmetu, s ciljem donošenja tužilačke odluke u što kraćem roku, zaključak je sa seminara za glavne tužioce i glasnogovornike/službenike za odnose s javnošću tužilaštava u Bosni i Hercegovini (BiH) koji se održao 12 i 13. aprila 2018. godine na Jahorini.

„Jedan od načina da javnost dobije tačnu i pravovremenu informaciju, koja neće naškoditi istrazi, a koja će spriječiti curenje informacija jeste proaktivno djelovanje tuzilaštva. To znači da, uvijek kada je to moguće, tužilaštvo saopćava zvanične informacije“, rekla je glasnogovornica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Azra Bavčić.

Na ovom seminaru razgovaralo se i o važnosti jačanja interne komunikacije u tužilaštvima.

„Komunikacija unutar pravosudne institucije preduslov je dobre eksterne komunikacije i od nje direktno zavisi kako će nas vidjeti i kakvo mišljenje će kreirati naša eksterna javnost“, zaključila je rukovoditeljica odnosa s javnošću Okružnog javnog tužilaštva u  Banja Luci Maja Đaković-Vidović.

U okviru seminara upriličena je i panel diskusija pod nazivom „Gdje prestaje privatnost, a počinje javni interes?“ čiji uvodničari su bili predstavnica Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Nedžmija Kukričar i urednik Balkanske istraživačke mreže (BIRN) Denis Džidić. Zaključeno je kako je neophodno cijeniti interes javnosti u svakom pojedinačnom predmetu, te da je neophodna kontinuirana edukacija novinara o krivičnim postupcima.

Ovaj seminar organizirao je USAID Projekat pravosuđa u BiH.