Specijalistička obuka za tužioce u Banja Luci

Kako identificirati, prikupiti i analizirati elektronske dokaze?

Objavljeno: Juni 04, 2018

Na obuci koja se održala 31. maja i 1. juna 2018. godine u Banja Luci učestvovali su tužioci koji rade na predmetima u oblasti korupcije, organizovanog i privrednog kriminala. U fokusu ove specijalističke obuke bila su pitanja kako identificirati, prikupiti i analizirati elektronske dokaze, te kako na osnovu ovih dokaza pripremiti kvalitetnu optužnicu.

“Jako sam zadovoljna sa izborom edukatora za ovu obuku. Bosni i Hercegovini su neophodni tužioci specijalizirani za oblast visokotehnološkog (cyber) kriminala i zato me izuzetno raduje kontinuirano održavanje ovakvih obuka“, rekla je tužiteljica Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske (RS) Živana Bajić.

Visokotehnološki kriminal je oblik kriminalnog ponašanja, gdje se kompjuter i kompjuterske mreže upotrebljavaju i kao sredstvo, ali i kao cilj izvršenja krivičnog djela. Kompjuterska tehnologija zloupotrebljava se na različite načine, a krivična djela koja se vrše upotrebom  kompjutera uključuju i krađe, utaje i pronevjere.

Obuku na kojoj je učestvovalo 28 tužilaca iz Republičkog tužilaštva RS i okružnih javnih tužilaštava (OJT) Banja Luka, Doboj i Prijedor organiziralo je OJT Banja Luka. Edukator je bio Branko Stamenković, direktor Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal Republike Srbije. Organizaciju obuke podržao je USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH, u skladu sa identificiranim potrebama tužilaštava, a u okviru implementacije partnerskih sporazuma između Projekta i pomenutih tužilaštava.