Kantonalno tužilaštvo KS i dva entitetska tužilaštva potpisali sporazume o saradnji sa Projektom

Još tri tužilaštva potpisala Sporazume o saradnji sa Projektom pravosuđa

Objavljeno: Januar 04, 2016
USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH potpisao je još tri Sporazuma o realizaciji partnerskih programa sa Kantonalnim tužilaštvom u Sarajevu, te dva entitetska tužilaštva. Potpisivanje partnerskih programa predstavlja nastavak šireg projekta USAID-a u oblasti vladavine prava, a koji se realizuje u petogodišnjem periodu od oktobra 2014. do oktobra 2019. godine i orijentisan je na pružanje podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Ispred USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH sporazume je potpisala direktorica projekta Biljana Potparić-Lipa a ispred tužilaštava glavni tužioci Dalida Burzić, Zdravko Knežević i Mahmut Švraka.

Jedan od osnovnih ciljeva projekta je pružanje podrške pravosudnim institucijama u BiH u nastojanjima da efikasno provode krivične postupke u predmetim korupcije, zloupotreba službenog položaja i drugim složenim predmetima privrednog i organiziranog kriminala.

Stručna i tehnička pomoć koja će se u ovom periodu unutar projekta pružati tužilaštvima u BiH odnosi se na unapređenje rada na pomenutim predmetima, unapređenje upravljačkih praksi, kao i na unapređenje transparentnosti u radu tužilaštava i jačanja dobrih praksi u odnosima s javnošću.

Ukupno šest tužilaštava u BiH odabrano je da budu partnerske institucije kojima će se pružiti podrška u radu tokom druge godine implementacije projekta. Prethodno je Projekat pravosuđa sarađivao sa kantonalnim tužilaštvima u Zenici i Tuzli, te okružnim tužilaštvima u Doboju i Istočnom Sarajevu. Tokom petogodišnje provedbe aktivnosti, projektom će biti obuhvaćena i sva druga tužilaštva u BiH.

Partnerskim programom su definisane aktivnosti koje će pomoći u procesu jačanja upravljačkih, organizacionih i stručnih kapaciteta partnerskih tužilaštva, kako bi se suočili sa izazovima u radu na kompleksnim i prioritetnim predmetima.