Jačanje transparentnosti tužilaštava u BiH

Objavljeno: Septembar 28, 2017

Vijest preuzeta sa www.pravosudje.ba

Na desetom Savjetovanju tužilaštava u BiH održana je panel diskusija na temu “Jačanje transparentnosti tužilaštava u BiH”. U okviru pomenutog panela razmatrali su se važni akspekti savremenog komuniciranja sa javnošću i odnosi sa medijima u BiH, a bilo je riječi i o jačanju transparentnosti putem zvaničnih web stranica tužilaštava. Moderator panela je bila Živana Bajić, tužiteljica Republičkog javnog tužilaštva RS - Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika privrednog kriminala. Panelisti su bili: Maja Đaković-Vidović, rukovodilac odnosa sa javnošću Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, Azra Bavčić, glasnogovornica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Admir Arnautović, glasnogovornik Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Panelu je prisustvovalo oko 40 tužilaca i tužiteljica iz BiH i iz zemalja regije. Panel je organizirao USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.