Podrška pravosuđu u BiH

Jačanje integriteta stručnih saradnika i savjetnika u pravosuđu

Objavljeno: Decembar 20, 2017

USAID-ov Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini (Projekt) će podržati Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima (Udruženje) u Bosni i Hercegovini (BiH) u razvoju komentara o Modelu etičkog kodeksa za stručne saradnike i savjetnike u sudovima i tužilaštvima (Model etičkog kodeksa). Ova podrška je formalizirana potpisivanjem Protokola o saradnji između Projekta i Udruženja 23. novembra 2017. godine u Sarajevu.

Model etičkog kodeksa, usvojen na godišnjoj konferenciji Udruženja u septembru 2017. godine, definisao je pravila etike za sve kategorije stručnih saradnika i savjetnika u pravosudnim institucijama u BiH na jedinstven način, s ciljem unapređenja obavljanja poslova stručnih saradnika i savjetnika kroz dosljednu primjenu standarda integriteta i primjerenog ponašanja.

Komentari na Model etičkog kodeksa trebali bi dati obrazloženje pojedinih odredbi i približiti primjenu ovog kodeksa u praksi stručnim saradnicima i savjetnicima u pravosuđu. S tim u vezi, planirana je i obuka u ovoj oblasti na godišnjoj konferenciji Udruženja u septembru 2018. godine. Kredibilitet i integritet pravosudnih institucija ne zavisi samo od nosioca rukovodećih funkcija u pravosuđu, već su u fokusu svi zaposlenici, uključujući i stručne saradnike i savjetnike.

Usvajanje Modela etičkog kodeksa je rezultat saradnje Projekta i Udruženja, a izrada komentara predstavlja nastavak ove uspješne saradnje.