Projekat pravosuđa u partnerstvu sa USKOK-om i rumunskim DNA pruža obuku partnerima u BiH

Interaktivna radionica za partnerska tužilaštva na temu borbe protiv korupcije

Objavljeno: Juni 19, 2015
Jedna od ključnih aktivnosti USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH jeste saradnja sa tužilaštvim putem mehanizma pod nazivom Partnerski program sa tužilaštvima. Jedan takav program biće potpisan sa svim tužilaštvima u BiH tokom trajanja Projekta. Trenutno u okviru ovog mehanizma sarađujemo sa četiri tužilaštva i to: okružnim tužilaštvima u Doboju i Istočnom Sarajevu, i kantonalnim tužilaštvima u Zenici i Tuzli. Kroz partnerske programe želimo da izgradimo kapacitete partnerskih tužilaštava koji su potrebni za učinkovitije provođenje istraga i procesuiranje predmeta korupcije i organizovanog kriminala. Kako bismo osigurali da tužilaštva imaju pristup najboljoj tehničkoj pomoći i ekspertima, USAID-ov Projekat pravosuđa uspostavio je partnerske odnose sa Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i njegovim Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) i Državnim antikorupcijskim direktoratom Republike Rumunije (DNA).

Obje ove institucije, prema nalazima antikorupcijskog izvještaja EU iz 2014. godine, nalaze se među najučinkovitijim institucijama koje se bore protiv korupcije u zemljama EU, što ih čini idealnim partnerima za tužilaštva u BiH.

Nakon prikupljanja ulaznih informacija sa terena i ispitivanja potreba partnerskih tužilaštava, Projekat pravosuđa organizovao je dvije jednodnevne interaktivne radionice u kojima su uzeli učešće predstavnici USKOK-a i DNA a kojima je prisustvovalo 25 domaćih tužilaca iz Istočnog Sarajeva, Doboja, Tuzle i Zenice, uključujući i dva glavna tužioca. Predavači su bili visokorangirani službenici USKOK-a i DNA, od kojih svaki posjeduje dugogodišnje relevantno iskustvo sticano kroz rad na najsloženijim predmetima koji su do danas procesuirani pred pravosuđima Hrvatske i Rumunije.

Pristup na radionicama bio je veoma praktičan što je domaćim tužiocima dalo priliku da prezentiraju i diskutuju sa međunarodnim kolegama o problemima sa kojima se susreću u radu na predmetima korupcije. Sa druge strane, međunarodne kolege bile su u mogućnosti da daju relevantne odgovore na postavljena pitanja i smjernice što bi trebalo da bude od koristi domaćim tužiocima u daljem radu. Svi učesnici su se složili da je ova vrsta stručnog usavršavanja i obuke od ključnog značaja u ovoj fazi jer jedino dobro obučeni i informisani tužioci mogu da daju doprinos uspješnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.