Godišnja konferencija pravosuđa posvećena borbi protiv korupcije

Objavljeno: Decembar 15, 2016

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, uz podršku USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, i u saradnji sa APIK-om , organizovalo je 13.12.2016. godine u Mostaru drugu Godišnju konferenciju ne temu jačanja integriteta pravosuđa i borbe protiv korupcije. Konferencija je održana u kontekstu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije (9. decembar). Pored članova VSTV-a, Sekretarijata VSTV i glavnog disciplinskog tužioca, na Konferenciji je učestvovalo preko 70 predstavnika profesionalne zajednice: glavni tužioci, predsjednici sudova, sudije, tužioci, predstavnici profesionalnih udruženja, advokati, predstavnici ministarstava pravde, nevladinog sektor, akademske zajednice i medija.

Učesnicima su se obratili direktor USAID-a u BiH, g. Peter Duffy, predsjednik VSTV-a, g. Milan Tegeltija i direktor APIK-a, g. Hasim Šabotić.

U prvom dijelu konferencije, koji je bio posvećen dosadašnjim ostvarenjima, aktuelnim izazovima i budućim koracima u oblasti integriteta pravosuđa, panelisti Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda FBiH, Vildana Helić, sudinica Kantonalnog suda u Tuzli te Branko Perić, sudija Suda BiH diskutovali su o izazovima i potencijalnim rješenjima kada je riječ o integritetu pravosudnih institucija i etičnom ponašanju nosilaca pravosudnih funkcija i članova Vijeća. U drugom dijelu konferencije, koji je bio posvećen kapacitetima pravosuđa da se bori protiv korupcije, panelisti Mahmut Švraka, glavni tužilac Republičkog tužilaštva RS, Dalida Burzić, glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva KS, Tamara Laptoš, ravnateljica USKOK-a, te istraživački novinar Azhar Kalamujić govorili su o izazovima i mogućnostima pravosudnih institucija da se bore protiv korupcije, te značaju unaprjeđenja saradnje između tužilaštava i istraživačkih novinara. U oba dijela konferencije, panelisti su se, uz doprinose učesnika konferencije, osvrnuli na ranija ostvaranja, sadašnje izazove i buduće djelovanje pravosuđa i njegovih partnera u prevenciji i borbi protiv korupcije. Cilj konferenije bio je otvoriti diskusiju i podići svijesti među pripadnicima šire pravosudne zajednice o stanju bosanskohercegovačkog pravosuđa u oblasti integriteta i etike, doprinosu sudova, tužilaštva i VSTV-a u borbi protiv korupcije, te identificirati modalitete za unaprijeđenje pomenutih segmenata funkcionisanja pravosudnih institucija.