Podrška jačanju kapaciteta za odnose s javnošću u tužilaštvima u BiH

Edukacija glasnogovornika i službenika za odnose s javnošću i dijalog s predstavnicima medija

Objavljeno: Juni 08, 2015
U okviru aktivnosti USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH posvećenih jačanju kapaciteta tužilaštava u oblasti odnosa s javnošću i povećanja njihove transparentnosti, u Sarajevu je 8. i 9. juna 2015. godine održano dvodnevno okupljanje glasnogovornika i službenika za odnose s javnošću svih tužilaštava u Bosni i Hercegovini. Bili su prisutni predstavnici deset kantonalnih tužilaštava iz Federacije BiH, pet okružnih tužilaštava iz Republike Srpske, Specijalnog i Republičkog tužilaštva Republike Srpske, Federalnog tužilaštva Federacije BiH te Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

Učesnici su se složili da u velikoj većini tužilaštava postoje nedovoljni institucionalni i kadrovski kapaciteti kako bi se na kvalitetan način obavljali poslovi odnosa s javnošću, što je između ostalih jedan od razloga za postojanje loše percepcije o radu pravosuđa uopšte. U većini tužilaštava, poslovi odnosa s javnošću povjereni su sekretarima koji su po profesiji pravnici te kojima to nije primarni dio posla. Zbog toga je njihova stalna edukacija neophodna kako bi se unaprijedila znanja i vještine u ovoj oblasti i na bolji način zadovoljila javnost. Takođe, glasnogovornici često nailaze na nerazumijevanje unutar same tužilačke institucije, kao rezultat suprotstavljenih interesa zaštite istrage sa jedne strane, te pritisaka i zahtjeva javnosti sa druge.

Prilikom dvodnevnog događaja, 8. juna je održana Osnivačka skupština strukovnog udruženja glasnogovornika/službenika za odnose s javnošću tužilaštava u BiH, koje će se registrovati kod Ministarstva pravde BiH. Udruženje će imati za cilj prvenstveno osnaživanje uloge glasnogovornika u tužilačkim institucijama, ali i jačanje ukupnih kapaciteta tužilaštava za proaktivno, blagovremeno i kvalitetno pružanje informacija građanima iz oblasti njihovog rada. Učesnici su izradili stratetški okvir djelovanja budućeg udruženja koje će djelovati u okviru i u skladu sa naporima koje poduzimaju nadležne institucije i projekti u oblasti transparentnosti rada pravosuđa, poput USAID-ovog Projekta pravosuđa i Projekta podrške tužilaštvima (švicarske razvojne agencije) koji djeluje unutar VSTV-a.

Drugi dan je održana edukativna radionica iz oblasti odnosa tužilaštava s medijima koju je vodio novinar Boro Kontić. Sa predstavnicima medija koji su bili pozvani da uzmu učešće otvoreno se razgovaralo o prevazilaženju problema, kako u vezi sa izvještavanjem medija o radu pravosuđa, tako i u vezi transparentnosti rada tužilaštava. Na radionici su izneseni najčešći problemi u radu koji mogu dovesti do nesuglasica na relaciji tužilaštva –mediji, te se došlo do zaključaka koji će doprinijeti približavanju interesa medija i tužilaštava, a sve u cilju tačnog izvještavanja i otvorenog odnosa prema javnostima.