Dvostruko suđenje kao kritična tačka u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH

Objavljeno: Mart 07, 2018

„Nema uspješne borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, bez kontinuirane saradnje tužilaštava sa poreskim upravama, policijskim organima, carinskim i revizorskim institucijama“, rekla je sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli Vildana Helić na konsultativnom sastanku povodom izrade „Priručnika o zabrani dvostrukog suđenja za prekršaj i krivično djelo“ koji se održao danas (05.03.2018.) u Sarajevu u organizaciji USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH.

Ona je dodala da tek nakon uspostavljanja ovakve jedne saradnje, možemo govoriti o efikasnoj prevenciji isticanja prigovora dvostrukog suđenja, po kome ista osoba ne odgovara za isto ponašanje dva puta.

Ovom konsultativnom sastanku i izradi Priručnika prethodila je sveobuhvatna „Dijagnostička studija integriteta pravosudnog sektora i mogućih rizika od nastanka korupcije ili neetičkog ponašanja u pravosuđu“. Preklapanje obilježja prekršaja i krivičnih djela je u ovoj studiji prepoznato kao jedna od kritičnih tačaka u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH.

„Neophodno je napraviti pravilnu i pravovremenu procjenu u najranijoj fazi postupka o tome da li je potrebno voditi krivični ili prekršajni postupak, kako ne bi došlo do izbjegavanja krivične odgovornosti“, rekla je ovom prilikom direktorica USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH Biljana Potparić-Lipa.

Panelisti na ovom konsultativnom sastanku su bili sudija Okružnog suda u Bijeljini Dragoslav Erdelić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Adnan Tulić i bivša zamjenica direktora Porezne uprave Federacije BiH Mirsada Vlajčić. Sastanku je prisustvovalo i dvadesetak stručnjaka iz poreskih, policijskih, inspekcijskih i drugih relevantnih institucija, te iz pravosudne zajednice, koji će svojim preporukama doprinijeti izradi Priručnika i na taj način inicirati određena poboljšanja jedne od kritičnih tačaka u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH.

Konačna verzija „Priručnika o zabrani dvostrukog suđenja za prekršaj i krivično djelo“ bit će prezentirana u maju ove godine u Bijeljini na godišnjem Savjetovanju iz prekršajno-pravne oblasti.